Zo zag het strand in de Rijnhaven er een paar weken geleden uit. Foto: Joop van der Hor
Zo zag het strand in de Rijnhaven er een paar weken geleden uit. Foto: Joop van der Hor

Dit jaar nog moeten we kunnen zwemmen bij het strand in de Rijnhaven!

Algemeen 14.792 keer gelezen

Rotterdam - De gemeente streeft ernaar dat er al dit jaar gezwommen kan worden in de Rijnhaven. Daarmee zou een lang gekoesterde wens van veel Rotterdammers, zwemwater op hete zomerdagen, in vervulling kunnen gaan.

‘Er wordt druk gewerkt om, vooruitlopend op de opening van het strand, zwemmen in de Rijnhaven alvast mogelijk te maken. Het streven is om in 2024 in de Rijnhaven te kunnen zwemmen’, laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het college heeft deze week het Programma van Eisen en Voorlopig Ontwerp voor het toekomstige park en strand in de Rijnhaven vastgesteld.

Permanente zwemwaterlocatie

‘Het uitgangspunt blijft om van de Rijnhaven een permanente zwemwaterlocatie te maken. De metingen van de waterkwaliteit zijn begonnen (waarbij de eerste resultaten positief zijn) en er is contact met onder andere de KNRM ende Rotterdamse Reddingsbrigade. Er wordt onderzocht hoe een samenwerking de veiligheid van de Rijnhaven als zwemwaterlocatie kan borgen. Dit gaat verder dan enkel toezicht houden: we willen ook nadrukkelijk de kansen onderzoeken die de Rijnhavenbiedt om de zwemvaardigheid in achterliggende wijken te vergroten’, aldus het stadsbestuur.

Overstroming

In de brief die naar de gemeenteraad ging, staat ook meer over de soorten planten in het nieuwe Rijnhavenpark. ‘Het park vormt een groene oase te midden van intensieve verstedelijking. Het vele groen draagt met de nabijheid en het recreatieve gebruik van het water bij aan het tegengaan van hittestress. Het park voegt veel groen en schaduw toe aan een verder zeer stenige omgeving.’

Het park is zo ontworpen dat het een eventuele overstroming kan weerstaan. Zo is bijvoorbeeld de beplanting geselecteerd op resistentie tegen brak water. Daarnaast zijn de plantsoorten uitgezocht op het versterken van de biodiversiteit in het gebied. 

Opening voor publiek

De aanleg van het Rijnhavenpark kan gestart worden op het moment dat de demping (inclusief zettingstijd van het zand) gereed is. Volgens de huidige planning is dat in het voorjaar van 2027. Het landdeel van het park kan dan vanaf medio 2028 (gefaseerd) worden geopend voor publiek. Maar zwemmen moet dus waarschijnlijke al dit jaar kunnen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant