Een in de haast gefabriceerde maquette maakte inzichtelijk dat men van Y naar IJ was overgestapt, zonder overigens de nieuwe Kuip op voorhand helemaal van tafel te vegen. Foto: Joop van der Hor
Een in de haast gefabriceerde maquette maakte inzichtelijk dat men van Y naar IJ was overgestapt, zonder overigens de nieuwe Kuip op voorhand helemaal van tafel te vegen. Foto: Joop van der Hor

Een nieuw stadion zit er voorlopig niet in. ‘Dan maar bouwen aan Feijenoord City XL’

Algemeen 741 keer gelezen

Rotterdam - Een nieuw stadion zit er voorlopig niet in. ‘Dan maar ontwikkelen en bouwen aan Feijenoord City XL’ moeten de betrokken partijen met elkaar hebben gedacht en dus ook hebben bedacht, want onlangs werden de bijgestelde plannen van het consortium VNO-NCW Bouwpower gepresenteerd.

Door Joop van der Hor

In theater Walhalla hadden zich ruim 200 belangstellenden verzameld om kennis te nemen van hetgeen in korte tijd van de tekentafel was gekomen nu duidelijk is geworden dat er voorlopig geen nieuwe Kuip past binnen de gebedsontwikkeling op Zuid. Een in de haast gefabriceerde maquette maakte direct inzichtelijk dat men van Y naar IJ was overgestapt, zonder overigens de nieuwe Kuip op voorhand helemaal van tafel te vegen. Feyenoord XL is nu vooral Feijenoord XL.
Het accent ligt nu om, samen met de partners als gemeente, provincie, Fakton, NS, ProRrail en de betrokken woningbouwcorporaties, zich te richten op de gebiedsontwikkeling en het verbinden van de in de omliggende wijken wonende mensen en de rest van de stad. Daarom moet eerst het goederenrangeerterrein IJsselmonde naar het achterland opgeschoven worden zodat er ruimte ontstaat voor woningbouw en heel veel groen in de vorm van een stadspark. Hiervoor is ten minste een bedrag van 100 miljoen euro nodig. In een latere fase volgt dan woningbouw en een eigen ‘centraal’ station Zuid, voor mogelijk ook intercitytreinen.

Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid toonde zich enthousiast over de plannen. Hij ziet kansen om, met alle betrokken partijen, Zuid een echt kloppend hart te geven, een mening die ook door de aanwezig minister Hugo de Jonge van Woningbouw en Volkshuisvesting wordt gedeeld. In een vlammend betoog liet hij de toehoorders weten dat het kabinet zeker, ook zonder voetbalstadion, achter de plannen rond Feijenoord XL staat. “Mooie woorden maar er hangt helaas geen prijskaartje aan”, liet Jos Melchers, directeur gebiedsontwikkeling van de gemeente Rotterdam zich ontvallen. Toch heeft Melchers geloof in hetgeen nu voorligt. “Dit heeft potentie. Denk alleen niet dat ik het eindresultaat nog ga meemaken”, verwijzend naar zijn leeftijd.
Eén klein succesje werd al direct gescoord tijdens de bijeenkomst. Bij de entree van Katendrecht ligt voor het in de steigers staande historische pakhuis Santos het laatste stukje rails wat herinnert aan de bedrijvigheid van spoor, goederen en haven waar de Kaap haar bestaan te danken heeft. De dagvoorzitter vroeg aan Helga Cuijpers, directeur Prorail het stukje rail te behouden om er te zijner tijd een kunstwerk ter herinnering aan lang vervlogen tijden van te laten maken, waarop mevrouw Cuijpers instemmend knikte. De middag werd zo toch nog in de stijl van ‘Geen woorden maar daden’ afgesloten.

Uit de krant