Veel mensen dragen Villa STOER een warm hart toe door hen te steunen via de collecte voor 'Het Gehandicapte Kind' of de wijnactie van de Ronde Tafel Rhoon 154 en de Wijnhertog uit Rhoon.
Veel mensen dragen Villa STOER een warm hart toe door hen te steunen via de collecte voor 'Het Gehandicapte Kind' of de wijnactie van de Ronde Tafel Rhoon 154 en de Wijnhertog uit Rhoon. Foto: pr

Wijnactie en collecte-opbrengst voor Villa STOER

Algemeen 3 keer gelezen

De Ronde Tafel in Rhoon haalt met een wijnactie geld op voor Villa STOER. Het initiatief valt blijkbaar in de smaak bij inwoners van Albrandswaard, want er is al meer dan €3.521,= opgehaald en de actie loopt nog tot eind januari 2021.

Door Yvonne Schults

Albrandswaard - De Ronde Tafel 154 in Rhoon organiseert elk jaar evenementen om goede doelen te steunen, dit jaar Villa STOER via evenement BLEND!. Helaas gooide corona roet in het eten. 

Samen met De Wijnhertog uit Rhoon stelde de Ronde Tafel 4 wijnpakketten samen, een deel van de opbrengst gaat naar Villa STOER. De wijnpakketten zijn te koop via https://marktplaats.rt154.nl

Villa STOER maakt hierbij ook de opbrengst van de collecteweek voor ‘Het Gehandicapte Kind’ bekend. In november is via een online collecte € 4.961,07 opgehaald, waarvan de helft naar Villa STOER gaat. Thécafé Rhoon en Cock’s Knipsalon Poortugaal leverden ook een bijdrage. 

Villa STOER, de woning voor 16 jongelui met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking in Albrandswaard, komt met deze actie steeds dichterbij! Weet u een perceel grond van ongeveer 1.500 m2, neem dan contact op via stichtingvillastoer@gmail.com.

Uit de krant