De mensen van bezwaarmaker.nl helpen je graag!
De mensen van bezwaarmaker.nl helpen je graag!

Zó krijg je hulp bij bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je woning

Algemeen 218 keer gelezen

Rotterdam - In geen enkele stad in Nederland stijgt de WOZ waarde van huizen zo snel als in Rotterdam. De WOZ waarde Rotterdam steeg vorig jaar zelfs met 11,4 procent. Een te hoge WOZ waarde betekent dat je als huiseigenaar onterecht te veel belasting betaalt. De website bezwaarmaker.nl helpt woningbezitters om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde en op die manier veel geld te besparen.

Bezwaarmaker.nl helpt woningbezitters gratis bezwaar te maken tegen de WOZ waarde die de gemeente heeft bepaald. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten van dat bezwaar op grond van het wettelijk stelsel. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen draagt bezwaarmaker.nl de kosten van de procedure. Een bezwaar WOZ waarde maken kan dus kosteloos.

De WOZ waarde wordt door 3 overheden gebruikt om de hoogte van diverse belastingen te bepalen. Deze overheden zijn de gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. De hoogte van onder andere OZB belasting, inkomstenbelasting, watersysteemheffing en erfbelasting worden bepaald door de WOZ waarde. Een te hoge WOZ waarde betekent dus dat je teveel belasting betaalt, en dat kan behoorlijk in de papieren gaan lopen. Huiseigenaren kunnen tot wel €2538 per jaar besparen door bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. Het is daarom ook gek om te bedenken dat, van de 7.6 miljoen mensen die een WOZ beschikking krijgen, slechts 2% bezwaar maakt tegen de WOZ waarde. 

Kosteloos bezwaar maken tegen de WOZ waarde? Lees hieronder hoe het werkt.

Aanmelden

Meld je binnen twee minuten aan via het aanmeldformulier en onderteken de machtiging. Je ontvangt na je aanmelding nog een vragenlijst om de kans op succes te vergroten.

Bezwaarschrift

Om de bezwaartermijn van zes weken veilig te stellen, stuurt bezwaarmaker.nl een pro-forma bezwaarschrift naar jouw gemeente of belastingsamenwerking.

Beoordelen

Na het indienen van het pro-forma bezwaarschrift zullen gediplomeerde WOZ- taxateurs het bezwaarschrift nader motiveren en op zoek gaan naar verkoopcijfers binnen de gemeente die een lagere waarde onderbouwen.

Hoorzitting

Indien de gemeente de waarde niet wilt verlagen naar de voorgestelde waarde zal er een hoorzitting plaatsvinden. De hoorzitting is bedoeld om nieuwe grieven aan te dragen en het dossier te bespreken.

Uitspraak

Bezwaarmaker.nl ontvangt en beoordeelt de uitspraak, de uitspraak wordt vervolgens naar je verstuurd. Indien jij en bezwaarmaker.nl niet tevreden zijn met de uitspraak kan er in beroep worden gegaan bij een rechtbank. Ook deze procedure is kosteloos.

Interesse? Kijk hier voor meer informatie over bezwaar maken tegen de WOZ waarde van je woning!

Uit de krant