De weerstand tegen opheffing van beide tramlijnen is algemeen, weet de wijkraad Hillegersberg.
De weerstand tegen opheffing van beide tramlijnen is algemeen, weet de wijkraad Hillegersberg.

Wijkraad Hillegersberg tegen opheffen tramlijnen 4 en 8: dat moet echt anders!

Algemeen 1.926 keer gelezen

Rotterdam - Na een brede raadpleging kan de wijkraad Hillegersberg niet anders concluderen dan dat tramlijn 4 de levensader is voor Hillegersberg waar tramlijn 8 dit is voor het Kleiwegkwartier. De wijkraad Hillegersberg dringt er dan ook ten zeerste op aan dat tramlijn 4 én tramlijn 8  in de huidige vorm voor Hillegersberg en het Kleiwegkwartier worden behouden al dan niet met een aangepaste profilering waarmee te allen tijde een rechtstreekse verbinding met het stadscentrum wordt behouden. 

De bewoners van Hillegersberg hebben zich massaal uitgesproken. In totaal heeft de wijkraad  785 reacties ontvangen op twee bewonersavonden (220 en 180 deelnemers) en 385 schriftelijk. De weerstand tegen opheffing van beide tramlijnen is algemeen. 

Opheffen is niet alleen desastreus voor bewoners, vooral voor hen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen. Het heeft ook grote gevolgen voor scholieren en werkenden die van buiten naar de wijk komen naar scholen, zorgvoorzieningen en (winkel)bedrijven. 

Het winkelhart Hillegersberg wordt hard getroffen. Een buslijn tussen winkelgebied Hillegersberg en station Noord is geen alternatief. Het gevolg is dat het autogebruik gaat toenemen. Reizigers worden uit de tram de auto ingejaagd.  

Stadscentrum
De tramlijnen 4 en 8 moeten worden behouden als openbaar vervoerverbinding met het stadscentrum. Ze zijn voor velen de levensader. Dat is de kern van het advies dat de wijkraad Hillegersberg heeft uitgebracht aan het college en de gemeenteraad over het concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030 (PTT). In het PTT ontbreekt een totaalvisie op het openbaar vervoer en is ontwikkeld zonder betrokkenheid vanuit het gebied. Dat moet echt anders!  

Het belangrijkste argument om de tramlijnen 4 en 8 op te heffen, naast het realiseren van een bezuiniging is dat de tram zowel op de Straatweg als de Kleiweg gelijkvloers ligt. Tramlijnen moeten op een vrij tracé rijden, zo wordt in het PTT gesteld. De wijkraad Hillegersberg heeft voor tramlijn 4 op de Straatweg twee alternatieven voorgesteld om een vrij tracé te realiseren. Ook is de vraag gesteld waarom de tram wél op de Bergweg blijft rijden.  

Opheffen van de tram in Hillegersberg en Kleiwegkwartier betekent niet alleen ernstige verschraling van het openbaar vervoer. Het gevolg is ook dat het centrum alleen bereikbaar is met overstappen. Overstappen betekent niet alleen vertraging en verlenging van de reis. Het is in de avonduren voor veel reizigers ook onveilig.  

In het PTT wordt bus 35 opgewaardeerd tot een HOV-lijn over de Molenlaan en komt een nieuwe buslijn 50 over de Kleiweg en Gordelweg. Geen bussen naar het centrum, maar buslijnen die metrostations verbinden. Dat is geen verbetering van het openbaar vervoer. Het centrum is alleen bereikbaar via een omweg. 

Het beleid is om openbaar vervoer meer ruimte te geven en belangrijker te maken. Tramlijnen omzetten in buslijnen die niet op een vrije baan rijden helpt echt niet.  De nieuwe buslijn 50 gaat op de Gordelweg en Boezemlaan aanschuiven in de file en buslijn 35 gaat dat doen op de Molenlaan. Bovendien gaat deze  langs 110-Morgen en Nieuw Terbregge, waardoor in beide gebieden geen openbaar vervoer is!

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant