Gebiedsvoorzitters Rob Oosterlee (Rozenburg), Rob van der Meer (Pernis) en Peter Stok (Hoek van Holland): 'We hadden meer inzet, middelen en dynamiek verwacht.' Foto: Jan van der Meijde
Gebiedsvoorzitters Rob Oosterlee (Rozenburg), Rob van der Meer (Pernis) en Peter Stok (Hoek van Holland): 'We hadden meer inzet, middelen en dynamiek verwacht.' Foto: Jan van der Meijde

Oproep van drie Rotterdamse ‘havendorpen’: nu doorpakken met kleine kernen aanpak

Algemeen 344 keer gelezen

Rotterdam - Maak vaart met het kleine kernen programma voor Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland. Die dringende oproep deden de voorzitters van de drie gebiedscommissies aan wethouder Roos Vermeij bij de overhandiging van het ambitiedocument ‘Nieuwe buitenkansen’. Hierin staan maatregelen om de toekomst van de havendorpen veilig te stellen. 

“Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland hebben elk een eigen karakter, bewoners en wensen’, reageerde Roos Vermeij. “Het is van groot belang dat de gemeente oog blijft houden voor hun specifieke situatie. Ik zal dit ambitiedocument dan ook van harte aanbevelen bij een nieuw college. Daarbij zal ik één ding extra benadrukken: ga hier niet alleen mee aan de slag, maar doe het mét de bewoners.”

Het ambitiedocument ‘Nieuwe buitenkansen’ is een vervolg op het boekje ‘Investeren in duurzame buitenkansen’ uit 2018. Hierin vroegen de drie gebiedscommissies aandacht voor de speciale positie van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg als kleine kernen binnen de stad en drongen zij aan op extra investeringen om de specifieke knelpunten in de dorpen op te lossen. 

Bij de overhandiging van het nieuwe ambitiedocument maakten de gebiedscommissievoorzitters de balans op van de afgelopen vier jaar. “In 2018 verklaarden wij onze liefde aan Rotterdam. Die liefde is er nog steeds, maar die moet wel van twee kanten komen. We waren blij met een op maat gesneden aanpak voor onze havendorpen. De havendorpen zijn immers geen eenheidsworst. Er is een wethouder kleine kernen aangesteld en een Programma Kleine Kernen Aanpak gestart met als inzet de dorpen levendig en vitaal te houden met toegesneden oplossingen en aanpak. Positief is ook dat de gemeente inmiddels in alle drie dorpen de eerste stappen heeft gezet in de uitvoering van het programma. Dit bewijst dat het college de kleine kernen daadwerkelijk heeft omarmd, en daar zijn wij blij mee.”

Vaart maken
Naast waardering voor de tot nu bereikte resultaten uitten de drie voorzitters ook hun zorgen over de voortgang van het kleine kernen programma. “De verwachtingen zijn helaas niet waargemaakt. We hadden meer inzet, middelen en dynamiek verwacht, juist op de afgesproken inhoudelijke maatregelen zoals woningbouw en investeringen. Intussen brokkelt de sociale samenhang in onze dorpen verder af en nemen de gevoelens van onveiligheid toe. Geweldsincidenten zijn zwaarder. Hiervoor is onvoldoende aandacht. Nieuwbouwprojecten en renovatie-investeringen hebben niet het tempo dat nodig is. Hierdoor laten we kansen liggen.”
Een extra reden voor zorg betreft de continuïteit na de gemeenteraadsverkiezingen en de invoering van het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet. De voorzitters riepen wethouder Roos Vermeij daarom op niet alleen vaart te maken, maar er ook voor te zorgen dat het kleine kernen programma prioriteit behoudt bij het nieuwe college.

Samen met bewoners
“Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg zijn drie unieke dorpen, met elk zijn eigen karakter, bewoners en wensen’, reageerde wethouder Roos Vermeij. ‘Het is van groot belang dat de gemeente Rotterdam oog blijft houden voor hun specifieke situatie. Ik zal dit ambitiedocument dan ook van harte aanbevelen bij een nieuw college. Daarbij zal ik één ding extra benadrukken: ga hier niet alleen mee aan de slag, maar doe het mét de bewoners. Met de pilot ‘Sterker door nieuwe ideeën’ hebben we gezien dat bewoners zelf heel goed weten wat er nodig is. En met onze nieuwe wijkdemocratie, de Wijk aan Zet, zetten we vol in op een goede samenwerking tussen bewoners, wijkraden, gemeente en college. Ik begrijp heel goed dat de kleine kernen nog niet tevreden zijn over de soms trage voortgang. Maar ik zie ook vooruitgang. Er zijn concrete zaken gerealiseerd, zoals het groen houden van de Landtong, het doortrekken van de metro naar het strand van Hoek van Holland en de aanpak van het metroplein in Pernis. De komende jaren is het tijd om de goede samenwerking verder te verzilveren.”

Kleine kernen programma
Van 2020 tot 2030 werkt de gemeente in Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg aan de kleine kernen aanpak. Deze gebieden hebben door hun ligging in de haven, dorpse identiteit en historie van zelfstandigheid vaak een andere manier van werken nodig. De drie dorpen hebben te kampen met vergrijzing, een tekort aan betaalbare woningen, teruglopende werkgelegenheid (in de haven) en (ten dele) een afnemend voorzieningenniveau. Het doel is om de gebieden weer vitaal en aantrekkelijk te maken voor de huidige en komende generaties.

Uit de krant