De adviezen over subsidies voor kunst en cultuur gaan op een andere manier geregeld worden in Rotterdam. Foto: Klaus Lucas
De adviezen over subsidies voor kunst en cultuur gaan op een andere manier geregeld worden in Rotterdam. Foto: Klaus Lucas

Rotterdam krijgt een Cultuurloods in plaats van een Raad voor Kunst en Cultuur

Algemeen 3.302 keer gelezen

Rotterdam - Rotterdam krijgt een Cultuurloods die samen met een kernteam de gemeente gaat voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen op het gebied van kunst en cultuur. De Cultuurloods komt in plaats van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) die per 1 januari ophoudt te bestaan.

Wethouder Said Kasmi liet vlak voor de zomer van dit jaar weten dat het einde van de RRKC eraan zat te komen. De RRKC is een adviesorgaan dat de gemeente altijd adviseerde over welke kunst- en cultuurinstellingen in de stad hoeveel subsidie krijgen. De manier waarop dat gebeurde was volgens een evaluatie niet meer van deze tijd. ‘De cultuursector is veranderd, professionelere geworden en de adviezen aan het stadsbestuur moeten flexibeler’, liet de gemeente toen weten.

Nu is er een onderzoek klaar naar de manier waarop het anders moet. En de adviezen in dat onderzoek wil de gemeente graag uitvoeren. Uit het onderzoek, van The Alignment House, komt bijvoorbeeld dat de cultuursector uit moet groeien tot ‘een florerend ecosysteem’. Een Cultuurloods gaat functioneren als kwartiermaker van dat ecosysteem. Kwartiermaker moet ook als officiële functienaam gaan fungeren als het aan het stadsbestuur ligt.

Die Cultuurloods moet binnen enkele maanden aangesteld worden. Hij of zij zal bijgestaan worden door een kernteam met vaste leden én wisselende leden die vanwege hun specifieke deskundigheid tijdelijk zitting nemen in het team. In het kernteam zitten mensen van de gemeente Rotterdam, uit de cultuursector én mensen van buitenaf. Samen met hen komt de Cultuurloods tot adviezen. Ook de rapporten van de International Advisor Board voor cultuur spelen een rol bij ‘de transitie naar een nieuw cultureel ecosysteem’.

‘Transitie kost tijd en vraagt veel van betrokken partijen’, aldus het college van burgemeester en wethouders. ‘Wij schatten in dat dit niet te realiseren is in één collegeperiode. Tegelijkertijd is het belangrijk om wel snel te starten met het vaststellen van een uitvoeringsstrategie met alle betrokkenen. Anders komt de transitie niet van de grond.’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant