Boormeester Johnny Dorman (l.)  en zijn collega Tom van van Haitjema grondboorbedrijf zijn al druk bezig met voorbereidende werkzaamheden op de locatie Nessepoort. Foto's: Peter Zoetmulder
Boormeester Johnny Dorman (l.) en zijn collega Tom van van Haitjema grondboorbedrijf zijn al druk bezig met voorbereidende werkzaamheden op de locatie Nessepoort. Foto's: Peter Zoetmulder

Grondboringen in Nesselande om stadswarmtenet duurzamer te maken

Algemeen 900 keer gelezen

Rotterdam - Op 14 februari start Eneco met de eerste proef-grondboringen in Rotterdam-Nesselande bij het bedrijventerrein aan de Otto van Tussenbroekstraat, tegenover het huidige warmte verdeelstation van Eneco. De beoogde afronding van de werkzaamheden is april 2022. De werkzaamheden duren 8 weken waarvan er 2 tot 3 weken geboord wordt.

Door Peter Zoetmulder

Op de locatie staat een indrukwekkende boorinstallatie in combinatie met een vrachtwagen opgesteld. De tijdelijke boorinstallatie is ongeveer 15 meter hoog. Het werkterrein is circa 300 vierkante meter. Na afloop van de werkzaamheden is er alleen nog een betonnen putbehuizing van 1 bij 1 meter te zien.

Lees verder onder foto.

De boorinstallatie staat opgesteld in combinatie met een vrachtwagen aan de Otto van Tussenbroekstraat bij bedrijventerrein Nessepoort.

De boorlocatie is ingericht bij het bedrijventerrein Nessepoort. Haitjema grondboorbedrijf voert de boringen uit. Dit is een specialist op het gebied van grondwaterwinning, grondwaterbeheer en energieopslag in de bodem, inclusief de bijbehorende installatietechniek, (drink)watervoorziening, geothermie, delfstoffen, bodemonderzoek en booractiviteiten.

Lees verder onder foto.

De boortoren ziet er indrukwekkend uit en is ongeveer 15 meter hoog.

In Nesselande worden proefboringen verricht tot op 350 meter diep, weet boormeester Johnny Dorman. Johnny en zijn collega Tom zijn op de locatie al druk bezig met alle voorbereidingen, evenals een derde collega. “We onderzoeken op verschillende niveaus de grondlagen in Nesselande door middel van een boring op het bedrijventerrein. Zo bepalen we of de bodem in Nesselande geschikt is voor de opslag van warmte.”

Lees verder onder foto.

Boorgaten aanleggen om de mogelijkheden voor de opslag van hoge temperatuur (rest)warmte te onderzoeken is gespecialiseerd werk.

Alles is bedoeld om in kaart te brengen hoe het stadswarmtenet duurzamer kan worden gemaakt. Het tijdelijk opslaan van warmte onder de grond draagt daar aan bij. “In de zomer is er vaak warmte over, omdat er dan nauwelijks verwarming wordt gebruikt. Als die warmte wordt opgeslagen in de grond, is die in de winter bruikbaar om woningen of bedrijven te verwarmen. Zo gaat er nauwelijks warmte verloren en is er altijd een back up aan warmte voor Nesselande beschikbaar.”
Op deze manier is er geen aardgas meer nodig. Sinds ongeveer drie jaar wordt deze duurzame techniek niet alleen gebruikt voor grote gebouwen, maar ook voor woningen.

Lees verder onder foto.

De boorlocatie aan de Otto van Tussenbroekstraat. Rechts ligt het bedrijventerrein, links zijn woningen zichtbaar.

De proefboringen vinden in principe alleen op werkdagen overdag plaats. Het kan in uitzonderlijke situaties voorkomen dat er ook in de nacht of in het weekend geboord moet worden.
Door het gebruik van speciale boortechnieken geeft het boren nauwelijks trillingen. Wel is er tijdens de boring een aggregaat nodig en voor en na de boring kan de op- en afbouw van materiaal enige geluidoverlast geven. Het verkeer rondom de boorlocatie zal echter minimaal hinder ondervinden en woningen, bedrijven en winkels blijven altijd bereikbaar.

Nogmaals de boorinstallatie op het platform.

Uit de krant

Uit de krant