Op 11 oktober is de startbijeenkomst van het Stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’ in OASE Rotterdam Foto: rechtopdestad.nl / Joke Schot
Op 11 oktober is de startbijeenkomst van het Stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’ in OASE Rotterdam Foto: rechtopdestad.nl / Joke Schot

Stadslab buigt zich over over zeggenschap en deelname van bewoners in het woondomein

Algemeen 463 keer gelezen

Rotterdam - Op 11 oktober is de startbijeenkomst van het Stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’ in OASE Rotterdam met Catherine Koekoek, Richard de Brabander, Arjen van Veelen, Joke van der Zwaard en Arie Lengkeek.

Recht op de stad en AIR, Architectuur Instituut Rotterdam, organiseren het Stadslab, een serie bijeenkomsten, in aanloop naar het Stadmakerscongres 2022 op 4 november. De organisaties verkennen de opgaven, mogelijkheden en voorwaarden voor meer zeggenschap van bewoners in het woondomein en zetten de eerste stappen om dat te realiseren.

Het afgelopen jaar organiseerde Recht op de stad samen met AIR een reeks ‘doordenkavonden’ over belangrijke kwesties die het woondossier beïnvloeden. Op die manier gingen zij met elkaar en andere partijen in gesprek en op zoek naar vernieuwende  ideeën voor het woonbeleid. Ze onderzochten de feiten en analyseerden de verschillende posities van betrokken partijen, en bespraken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij zouden kunnen brengen.

Keer op keer kwam daarbij de positie van bewoners aan de orde. Dat is niet verwonderlijk omdat zeggenschap voor bewoners een van de belangrijkste pijlers is in het eigen plan van Recht op de stad (maart 2021). In het plan is dit verder uitgewerkt en is aangegeven dat er een statuut opgesteld moet worden waarin de zeggenschap van bewoners is verankerd. Bewoners dienen vanaf het eerste planidee betrokken te zijn met volledige openheid van zaken. Bewoners moeten in alle fasen onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast moet er ruimte komen voor nieuwe vormen van planontwikkeling en woningbeheer zoals wooncoöperaties. 

In deze startbijeenkomst bespreken de deelnemers wat er nodig is voor het opnieuw opbouwen van zeggenschap van bewoners over hun woningen, woonomgeving en het woonbeleid van corporaties en gemeente.

Op 11 oktober, 20.00-22.00 uur in OASE Rotterdam, Schiehaven 25 (10 minuten fietsen van het centrum).

Uit de krant