Zicht vanaf de Nesserdijk op het natuurgebied van polder de Esch. Foto: Peter Zoetmulder
Zicht vanaf de Nesserdijk op het natuurgebied van polder de Esch. Foto: Peter Zoetmulder

Nieuwe stichting Cralingheroort gaat voor een milieuvriendelijke oeververbinding met behoud van groene Eschpolder

Algemeen 1.588 keer gelezen

Rotterdam - Sinds het bezoek van wethouder Vincent Karremans aan de wijk de Esch op 24 november 2022 zijn andere bewoners dan voorheen betrokken geraakt bij activiteiten inzake de Oeververbinding. Er is een groepje ontstaan dat een stichting gaat oprichten om de belangen van een toekomstbestendige, milieuvriendelijke oeververbinding te behartigen met oog voor behoud van de groene Eschpolder, veiligheid van de scheepvaart en last but not least, een gezond leefmilieu voor bewoners.

De naam van de nieuwe stichting i.o. Cralingheroort verwijst naar de lange historie van de Nesserdijk. In de Van Alkemade en van der Schelling (oude atlassen) staat Cralingheroort vermeld langs de oever van de Maas op een kaart van eind 15e eeuw. Cralingheroort is gesitueerd aan de Nesserdijk waar nu de Eschpolder ligt. 

Westelijk daarvan is Hoeninge (waar nu de Honingerdijk ligt) te zien en oostelijk de kapel St. Helpert oftewel St. Ellebrecht de helper, behorend bij de heerlijkheid Kralingen (ongeveer waar nu de Brienenoordbrug ligt). 

Lees verder onder foto.

Gezien vanaf de Nesserdijk/Schaardijk: de Van Brienenoordbrug over de Nieuwe Maas. Foto: Peter Zoetmulder

“Wij hebben gekozen voor deze naam om alle plannenmakers, vooral de gemeente Rotterdam, op het hart te drukken dat dit historisch groene stukje Rotterdam met nog slechts een paar overgebleven monumentale boerderijen, respect verdient en van sloop gered moet worden!”, aldus het toekomstige bestuur van de stichting i.o. De Kerngroep Oeververbinding zal opgaan in de nieuwe stichting Cralingheroort.

Lees verder onder foto.

Bewoners van De Esch boden op 22 november 2022 1700 handtekeningen aan wethouder Vincent Karremans aan als protest tegen de komst van een brug als derde oeververbinding en het verdwijnen van een groot stuk natuur in polder.

Voorstel aan wethouder
De stichting Cralingheroort i.o. heeft op 2 februari 2023 het volgende voorstel aan wethouders Karremans voorgelegd:
‘De gemeente maakt een ontwerp van de beoogde brug waarbij de definitieve vastgestelde eisen gesteld door het maritieme verkeer zijn uitgewerkt en meegenomen in het ontwerp. Wij hebben de verwachting dat er een situatie ontstaat dat door technische beperkingen een dusdanig ontwerp wordt voorgesteld dat qua kosten te vergelijken is met de aanleg van een tunnel. Oftewel wij verwachten een overzicht van de technische mogelijkheden én onmogelijkheden met de daarbij behorende kostenplaatjes van een realistisch ontwerp van een brug (waaronder dus ook de kosten voor het bedienen van de brug en de kosten voor de scheepvaart/binnenvaart in verband met vertraging door het moeten passeren van twee bruggen).

Twijfels en onzekerheden over haalbaarheid en kosten dienen transparant in beeld te komen alvorens nagedacht kan worden over een precieze vormgeving. 

Een dergelijk plaatje willen wij afgezet zien tegen het kostenplaatje van een deels boven- en deels ondergronds traject van een metro. Een metro is immers nog steeds, volgens de meeste partijen, de meest ideale oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Ter beperking van de kosten kan gedacht worden aan een ondergronds deel aan de Noordkant en onder de rivier met een afgezonken tunnel met vervolgens een bovengronds deel op de Zuidkant. 

Na jaren van participeren concluderen wij ook nu nog dat een tunnel het meest toekomstbestendig, milieuvriendelijk en veilig (voor de scheepvaart) is. Wij zijn ons ervan bewust dat veel Eschbewoners helemaal geen behoefte hebben aan enige oeververbinding. Echter, als de behoefte aan mobiliteit is aangetoond, nu en in de toekomst, achten wij een circulair metronetwerk voor Rotterdam een onontkoombare oplossing voor dat probleem.’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant