Studenten van Zadkine geven beweegles aan leerlingen van alle groepen van CBS Het Westpunt
Studenten van Zadkine geven beweegles aan leerlingen van alle groepen van CBS Het Westpunt Foto: Frank van Herwijnen

Samenwerking Zadkine en Westpunt

Algemeen 73 keer gelezen

CBS Het Westpunt en ROC Zadkine Dienstverlening & Facility College zijn sinds dit schooljaar een unieke samenwerking aangegaan. Studenten van de opleiding Dienstverlening (Medewerker Sport & Recreatie) geven elke veertien dagen op donderdag bewegingslessen aan de leerlingen van CBS Het Westpunt, inclusief kleuters. Dit initiatief is uniek voor Nederland en verdient navolging, als we de eerste enthousiaste reacties van alle betrokkenen mogen geloven.

Door Yvonne Schults

Hoogvliet – Linda van Delden, directeur van CBS Het Westpunt: “Onze school was een Lekker Fit! school en bood leerlingen extra bewegingslessen. Helaas hadden we als kleine school te weinig groepen om dit programma te blijven draaien. Wij zochten dus naar een andere oplossing om onze leerlingen toch voldoende beweging te kunnen blijven bieden. Ik kwam in contact met Frank en na een brainstormsessie is het idee voor deze samenwerking ontstaan. Op deze manier bied je een uitgelezen kans aan studenten van Zadkine om het vak “lesgeven” in praktijk te brengen. Daarnaast hebben onze leerlingen natuurlijk baat bij extra beweging, dat houdt ze fit. Bijkomend voordeel is dat we op deze manier meer invloed kunnen uitoefenen op de invulling van de beweegles”. Docent Frank van Herwijnen van Zadkine begeleid de 12 studenten van Zadkine tijdens de lessen van 45 minuten. In groepjes van 3 of 4 bereiden ze een onderdeel van de beweegles voor. De groepen die ze les geven bestaan gemiddeld uit 20 leerlingen. Ze bieden een afwisselend programma waarin allerlei sport- en spelactiviteiten aan bod komen. Frank: “Elke woensdag komt er een gymdocent op CBS Het Westpunt, waarmee ik afstem wie wat gaat doen, zodat we elkaar aanvullen en versterken. Voor de studenten van Zadkine biedt dit een unieke kans om praktijkervaring op te doen. De meesten zijn tussen de 16 en 22 jaar oud en we zien hun zelfvertrouwen groeien als ze voor zo’n groep staan, ze hebben voor de kinderen echt een voorbeeldfunctie”. Omdat het leeftijdsverschil met de kinderen ook niet heel groot is, kunnen de studenten zich goed inleven in de leerlingen en wat zij leuk vinden. Voor de basisschoolleerlingen betekent dit een extra beweegmoment onder schooltijd. Ook de docenten van de groepen zijn er blij mee. Deze les biedt hen extra ruimte om op een andere manier met hun leerlingen te werken. Docent Van Herwijnen en directeur Van Delden zijn blij met de samenwerking. Zij stemmen met regelmaat af over de inhoud en de frequentie van de lessen. Na de herfstvakantie is dit initiatief geëvalueerd. Alle partijen waren het er unaniem over eens dat dit project door moet gaan omdat dit een sportieve win-win situatie is. Het is mooi om het enthousiasme te zien bij leerlingen, studenten en de beide scholen. Meer informatie verkrijgbaar via l.vandelden@cbshetwestpunt.nl of f.vanherwijnen@zadkine.nl.

Uit de krant