In Hillegersberg-Schiebroek is het aandeel inwoners dat geluidhinder door vliegverkeer ervaart het hoogst. Foto: BTV Rotterdam.
In Hillegersberg-Schiebroek is het aandeel inwoners dat geluidhinder door vliegverkeer ervaart het hoogst. Foto: BTV Rotterdam.

Geluidshinder van vliegverkeer leidt tot meer gezondheidsklachten bij omwonenden luchthaven RTHA

Algemeen 1.995 keer gelezen

Rotterdam - Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport hebben in 2022 meer hinder ervaren door geluid van vliegverkeer, wijst de ‘Feitenkaart ervaren hinder omwonenden Rotterdam The Hague Airport’ uit, een onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Slaapverstoring het meest ervaren in vroege ochtend en late avond, wanneer ook de meeste vluchten zijn. In 2022 was het aantal nachtvluchten het hoogst in tien jaar tijd. Ook leidt geluidsoverlast tot meer gezondheidsklachten. 

Blootstelling aan geluid kan leiden tot (ernstige) hinder, slaapverstoring en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In de feitenkaart wordt de ervaren hinder van omwonenden van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschreven op basis van cijfers uit de Gezondheidsmonitor 2022. De cijfers kunnen helpen bij beslissingen over RTHA en de leefomgeving van inwoners in de omliggende gemeenten. 

In deze feitenkaart is het gebied rondom de luchthaven als volgt gedefinieerd: Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, Lansingerland, Schiedam en Vlaardingen. In de vijf gebieden wonen ruim 284.000 mensen en dit is een vijfde deel (21%) van het totaal aantal inwoners in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

In de regio wordt de meeste geluidhinder ervaren door brommers/scooters, buren en verkeer op wegen waar men maximaal 50 km/uur mag. Bij omwonenden van RTHA veroorzaakt vliegverkeer de meeste hinder. Alleen in Vlaardingen is het percentage hinder door vliegverkeer, brommers en 50-kilometerwegen gelijk. Het aandeel dat ernstige hinder door vliegverkeer ervaart, is bij omwonenden hoger dan gemiddeld in de regio Rotterdam-Rijnmond. In Hillegersberg-Schiebroek is het aandeel inwoners dat geluidhinder door vliegverkeer ervaart het hoogst, één op de zes ervaart ernstige geluidhinder.

Zij, maar ook bewoners elders in de regio die ernstige geluidsoverlast ervaren van vliegverkeer, hebben vaker last van gezondheidsklachten. Ruim een kwart ervaart bijvoorbeeld overgevoeligheid voor licht of geluid. Twee keer zoveel als bij overige inwoners uit de regio. Ook slapen zij gemiddeld slechter (27 procent ervaart slaapproblemen - elders in de regio is dat 20 procent) en hebben zij vaker last van hartkloppingen - 11 procent tegenover 7 procent.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een vierjaarlijks vragenlijst-onderzoek onder inwoners vanaf 18 jaar in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant