Stimuleer de groene waarden en ondersteun Rotterdammers bij hun toenemende behoefte aan stadstuinieren. Foto: ATV Kweeklust / Andre Hoeneveld
Stimuleer de groene waarden en ondersteun Rotterdammers bij hun toenemende behoefte aan stadstuinieren. Foto: ATV Kweeklust / Andre Hoeneveld

Volkstuinverenigingen in de Esch vrezen verlies van groene omgeving en afbraak van populaire stadstuinieren

Algemeen 2.547 keer gelezen

Rotterdam - De drie volkstuinverenigingen in en om de Esch maken zich zorgen over de huidige ontwikkelingen rond de komst van een derde brug over de Nieuwe Maas, met name over de relatie die wordt gelegd tussen de oeververbinding en de verstedelijking in de Esch.

Door Peter Zoetmulder

De volkstuinverenigingen ATV Kweeklust, ATV Toepad en ATV Nut & Genoegen, ondersteund door de Joodse Begraafplaats Toepad en de Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas, vragen daarom aandacht voor het belang van volkstuinen in het algemeen en voor die in de Esch in het bijzonder. Op 18 oktober is de zienswijze van de verenigingen ingediend bij DCMR milieudienst Rijnmond.

Lees verder onder foto.

 De drie volkstuincomplexen ATV Kweeklust (foto),  ATV Toepad en ATV Nut & Genoegen vrezen de afbraak van groen. Foto: ATV Kweeklust 

De oeververbinding zal de vervoerscapaciteit tussen de Oostflank van Rotterdam en Rotterdam-Zuid fors vergroten. De gemeente wil in het gebied tussen Station Alexander en Zuidplein (A tot Z) in de periode tot 2040 zo’n 20.000 tot 30.000 woningen bouwen. Het gebied de Esch is door de gemeente als een van de verstedelijkingsgebieden aangemerkt. Dat zijn gebieden waar men in principe wil gaan bouwen. Ook wil de gemeente het aantal werklocaties daar uitbreiden en het gebied economisch gaan ontwikkelen.

De groene en ruimtelijke wijk De Esch die conform het huidige bestemmingsplan deel uitmaakt van een ecologische zone vanaf het Eiland van Brienenoord tot het Kralingse Bos, is een onderdeel van de zone A tot Z. Deze groene, ruimtelijke en rustige wijk is momenteel een zeer aantrekkelijk woongebied met goede OV-voorzieningen en snel bereikbaar voor de regio (A 16). Naast het NatuurNetwerkNederland-gebied natuurpark Polder De Esch, vormen de 3 volkstuincomplexen, de Joodse Begraafplaats Toepad en de sportvelden gelegen in de hoek Kralingse Zoom / Toepad een belangrijk aandeel in deze groene zone.

Lees verder onder foto.

Een groene waarde. Foto: ATV Kweeklust

De verschillende modellen die momenteel door de gemeente worden gehanteerd zijn in meer of mindere mate een bedreiging voor de volkstuinen en sportverenigingen in de Esch. Helemaal concreet zijn deze plannen nog niet, maar het is duidelijk dat deze ontwikkelingen de verenigingen (kunnen) gaan raken.

Er dient rekening te worden gehouden met wat nodig is om de huidige groene waarden van de 3 volkstuinparken, de sportvelden en de Joodse begraafplaats aan het Toepad te handhaven en te beschermen als onderdeel van een groene corridor tussen Natuurpark de Eschpolder en Kralingse Zoom, aldus de volkstuinverenigingen. Dus is hun conclusie:

1. vervang volkstuinenparken niet door steen in de vorm van woningbouw t.b.v. de noodzakelijke klimaatbestendigheid van de Oostflank van de stad
2. verplaats geen volkstuinparken ten koste van de noodzakelijke CO²-reductie, gewenste toename van biodiversiteit en maatregelen tegen hittestres
3. stimuleer en ondersteun Rotterdammers bij hun toenemende behoefte aan stadstuinieren waardoor wachtlijsten bij volkstuinverenigingen verdwijnen
4. erken de volkstuinparken en de Joodse begraafplaats in dit gebied als een noodzakelijk onderdeel van een ecologische zone in een verstedelijkt gebied
5. zie volkstuinparken als een onderdeel van noodzakelijke recreatieve, gezonde, sociale en welzijnsbevorderende voorzieningen.

Samen met de andere volkstuinverenigingen in de Esch heeft het bestuur van ATV Kweeklust deze zienswijze op de notitie van de gemeente Rotterdam op 18 oktober bij DCMR milieudienst Rijnmond ingediend en bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen plannen, hierbij ondersteund door de Joodse Begraafplaats Toepad en de Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant