Er komen 39 wijkraden in de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie. Foto: Gemeente Rotterdam
Er komen 39 wijkraden in de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie. Foto: Gemeente Rotterdam

Met Wijk aan Zet het nieuwe jaar 2022 in

Algemeen 334 keer gelezen

Rotterdam - Op 16 maart 2022 kiezen Rotterdammers niet alleen de nieuwe gemeenteraad, maar ook welke wijkgenoten zitting gaan nemen in hun nieuwe wijkraad. Alle bewoners van 16 jaar en ouder kunnen zich kandideren om wijkraadslid te worden en vier jaar lang hun wijk te vertegenwoordigen. Na de verkiezingen vormen 39 wijkraden de basis voor de nieuwe wijkdemocratie.

Daarin krijgen bewoners meer te zeggen over hun directe omgeving en werken ze samen met maatschappelijke organisaties, wijkraden en gemeente aan de wijk. Op het digitale platform Mijn Rotterdam kunnen bewoners meebeslissen over wijkplannen en bewonersinitiatieven. Vanaf maart 2022 is de Wijk aan Zet.

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam een nieuw systeem met 39 wijkraden, die door de bewoners gekozen worden. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités die er nu zijn. Het is de bedoeling dat de kleinere indeling ervoor zorgt dat de gemeente beter weet wat er in de wijk speelt, en beter kan doen wat er in de wijk nodig is.

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen): “Met de Wijk aan Zet zorgen we dat bewoners meer te zeggen krijgen over de omgeving waarmee zij zich het meest verbonden voelen: hun wijk. En om te zorgen dat de wensen van de wijk ook echt ten uitvoer worden gebracht, verkleinen we de afstand tussen ‘de Coolsingel’ en de Rotterdammer. Dat doen we door als gemeente vanuit de wijk te gaan werken, samen met bewoners en wijkraden. Na een lang en mooi democratisch proces met de stad en de gemeenteraad krijgt onze nieuwe wijkdemocratie nu echt vorm. De komende maanden bouwen we verder, zodat de wijk vanaf maart 2022 aan zet is. Tegen alle Rotterdammers zeg ik: doe mee! Het is jullie wijk, en jullie stad.”

39 wijken, 39 wijkraden
Rotterdam kent straks 39 wijken en 39 wijkraden. Zo krijgt het gebied Kralingen-Crooswijk straks twee wijkraden, Kralingen en Crooswijk, en vormen bijvoorbeeld Bospolder-Tussendijken en Spangen één wijk met één wijkraad. Afhankelijk van het inwonertal in de wijk krijgen wijkraden 7 tot 9 zetels. De kleine kernen Hoek van Holland en Rozenburg krijgen 11 zetels, en Pernis 9.

Taken wijkraden
De wijkraden vormen de spil in de samenwerking tussen bewoners, organisaties, ondernemers en gemeente. Hun taken bestaan uit onder andere het verbinden, activeren en vertegenwoordigen van de wijk, het opbouwen van netwerken in de wijk en het aanjagen van participatie. Ze geven ongevraagd advies aan het stadsbestuur en sluiten samen met bewoners, organisaties en gemeente een wijkakkoord.
Het wijkakkoord is de basis voor de samenwerking in de wijk. Daarin worden wijkplannen vastgelegd en heldere afspraken gemaakt over de participatie van bewoners bij stedelijke thema’s die de wijk raken.
De wijkplannen worden uitgevoerd met budget van de gemeente. Wijkraden krijgen een onafhankelijke ondersteuning die hen helpt bij het uitvoeren van hun taken.

Mijn Rotterdam
Op het digitale participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl kunnen Rotterdammers straks onder andere meedenken en meebeslissen over wat hun wijk nodig heeft, ideeën aandragen en kiezen welke bewonersinitiatieven in hun wijk gehonoreerd en uitgevoerd worden. De naam ‘Mijn Rotterdam’ is afgelopen juni gekozen door Rotterdammers zelf.

Verkiezingen
Op 16 maart 2022 kiezen wijkbewoners, naast de leden van de gemeenteraad, de vertegenwoordigers van hun wijk. Iedere wijkbewoner van 16 jaar of ouder kan zich verkiesbaar stellen, of diegene nu aangesloten is bij een politieke partij of niet. Verkiezingen vinden namelijk plaats op persoonlijke titel.

Coolsingel ook aan zet
De Wijk aan Zet, dat betekent ook ‘de Coolsingel’ aan zet. Wethouder Arjan van Gils (Organisatie): “De Wijk aan Zet vraagt ook van de medewerkers van de gemeente een andere manier van werken. De wijk in en het gesprek aangaan met de bewoners, oor hebben voor de behoeftes en geluiden uit de wijk. Rotterdammers zijn enthousiast en hebben vele mooie ideeën. We moeten ervoor zorgen dat deze ideeën niet vastlopen in regels en procedures”.
Hoe dit gaat gebeuren, wordt eveneens uitgewerkt in het implementatieplan. “Iedere wijk is anders. Dit vraagt ook een andere kijk, van zowel de Rotterdammers, de gemeente, als alle andere partners in de stad”, aldus Van Gils.

39 wijkhubs
Bewoners, wijkraadsleden, organisaties en ambtenaren werken samen aan de wijk vanuit een wijkhub: een laagdrempelige, fysieke ontmoetingsplaats op een centraal punt in de wijk. Door vanuit de wijk te werken is de gemeente beter benaderbaar, krijgen ambtenaren een beter gevoel van wat er in de wijk speelt. De wijkraad kan er vergaderen en bewoners kunnen aankloppen voor vragen. In totaal komen er 39 wijkhubs, één in elke wijk.

Wijkmanagers
De wijkmanagers van de gemeente waren al een belangrijke spil in de samenwerking tussen lokale vertegenwoordigers, bewoners en de gemeente. In de Wijk aan Zet wordt hun positie versterkt. Wijkmanagers krijgen een stevig mandaat, zodat de stem van de wijk via hen harder doorklinkt in de gemeentelijke organisatie. Ook krijgen wijkmanagers jaarlijks ‘handgeld’ om kleine, prangende zaken in de wijk te financieren.

Gebiedscommisies exit

De gemeente Rotterdam heeft in 12 (van de 14) gebieden een Gebiedscommissie. Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.
In de gebieden Noord en Feijenoord zijn echter in plaats van de Gebiedscommissies in totaal 14 wijkraden ingesteld.

In 2022 komen er in totaal 39 geheel nieuwe wijkraden in plaats van de Gebiedscommissies en de huidige 14 wijkraden. Wijkbewoners kiezen deze wijkraadsleden zelf. Elke Rotterdammer van 16 jaar en ouder kan zich verkiesbaar stellen. Van 3 tot en met 17 januari 2022 kan men zich officieel aanmelden als kandidaat voor de wijkraad.

Op dit moment heeft Noord 6 wijkraden, verdeeld over: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, Oude Noorden en de Provenierswijk. Feijenoord (Zuid) heeft 8 wijkraden, verdeeld over: Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Katendrecht/Wilhelminapier, Kop van Zuid-Entrepot, Noordereiland en Vreewijk.

Uit de krant