De adviezen over subsidies voor kunst en cultuur gaan op een andere manier geregeld worden in Rotterdam. Foto: Klaus Lucas
De adviezen over subsidies voor kunst en cultuur gaan op een andere manier geregeld worden in Rotterdam. Foto: Klaus Lucas

Gemeente heft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op, per 1 januari

Algemeen 3.089 keer gelezen

Rotterdam - De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) houdt aan het einde van dit jaar op te bestaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten naar aanleiding van een evaluatierapport. Per 1 januari wordt de subsidie ingetrokken en gaan andere adviseren over kunst en cultuur in de stad.

De RRKC is een adviesorgaan dat de gemeente adviseert over welke kunst- en cultuurinstellingen in de stad hoeveel subsidie krijgen. De manier waarop dat gebeurt is volgens een evaluatie niet meer van deze tijd. De cultuursector is veranderd, professionelere geworden en de adviezen aan het stadsbestuur moeten flexibeler. Het is de bedoeling dat het nieuwe stadsbestuur zich straks per keer of per onderdeel laat adviseren door speciaal daarvoor benoemde organen en niet meer door één en dezelfde.

In een evaluatie van bureau Rijnconsult staat onder meer dat de RRKC ‘zich kenmerkt door een vastbesloten wil en koers én handelen om iets te willen betekenen voor de Rotterdamse cultuurwereld. Daardoor raken relaties echter beschadigd en is de RRKC meer en meer op een eiland komen te staan. Dit handelen en de reacties daarop versterken elkaar negatief.’

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zegt in een eerste reactie onder meer: ‘Er is een natuurlijke spanning tussen de onafhankelijke adviesrol van de RRKC in relatie tot de politieke agenda van de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning. Het goed managen van deze verhouding vanuit een heldere scheiding van rollen is essentieel. De huidige wijze van managen, door beide kanten, verdient verbetering.’ De RRKC wil in een gesprek met het college uitgebreider reageren op het besluit.

Dat gesprek komt er ook. De Rotterdamse Kunst Stichting (RKS), het uitvoerend orgaan van de RRKC, is door het college uitgenodigd een zienswijze over het besluit in te dienen, eind juni volgt dan een definitief besluit. Er zit geen financiële gedachte achter het plan, de 700.000 euro die nu naar de kunststichting gaat, zal in de toekomst nodig zijn om andere adviseurs mee te betalen

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant