Online lezingen over 'De spirituele impuls van Helena P. Blavatsky'
Online lezingen over 'De spirituele impuls van Helena P. Blavatsky'

Online lezingen over ‘De spirituele impuls van Helena P. Blavatsky’

woensdag 28 september 2022 19:30 tot 21:30

Georganiseerd door de Theosophical Society Point Loma via www.blavatskyhouse.org. Vandaag de tweede lezing ‘Universele Broederschap: de weg van Vrede’. Vragen stellen kan via de chatfunctie. Eerder gehouden lezingen kunnen altijd via YouTube gevolgd worden.

De leringen die H.P. Blavatsky bracht worden vaak als technisch bestempeld. Maar wie ze werkelijk bestudeert en doorgrondt, ontdekt dat ze feitelijk slechts één universele lering ondersteunen: de fundamentele eenheid en onlosmakelijke verbondenheid van het leven. Daarvandaan dat de Theosofie stelt dat Universele Broederschap een feit is. Dát is de boodschap, dát is de werkelijke weg naar vrede.