Schoon voor het Pascha
Schoon voor het Pascha Sion Press

Schoon voor het Pascha

zondag 13 maart 2022 13:00 t/m 16:00

Schoon voor het Pascha

De World Mission Society Church of God Rotterdam houdt de Straat Schoonmaakcampagne  voor het Pascha 

Het doel van deze schoonmaakcampagne is: “de liefde in praktijk brengen van het Pascha van het nieuwe verbond, dat werd hersteld door Ahnsahnghong de Christus die een tweede keer gekomen is.” De WMS Church of God voegt toe dat het tevens is om “mensen te informeren over de ernst van broeikaseffect en milieuvervuiling en hun aandacht te vestigen en deel te laten nemen aan de campagne. Hierdoor kunnen zij levens van mensen beschermen tegen milieurampen.”

De schoonmaakcampagne wordt wereldwijd gezamenlijk gehouden op ongeveer 7500 plaatsen in 175 landen in Noord- en Zuid Amerika, Europa, Azië, Oceanië en Afrika waar de WMS Church of God gevestigd is. Rekening houdend met regio en de behoefte van elk land wordt de schoonmaak in de bergen, rivieren, zeeën, parken, straten, etc. uitgevoerd tot 15 april 2022, de dag van heilige samenkomst van het Pascha 2022.De campagne is niet alleen voor de kerkleden, maar ook bedoeld om hun families, kennissen en buren die milieubewust zijn, bij te betrekken. En omdat het in samenwerking met de lokale gemeente zoals deelgemeenten wordt gedaan, wordt verwacht dat het meer mensen van de milieuverontreiniging bewust zal maken.

Op zondag 13 maart  maakt de Church of God aan het Slingeplein 1 Rotterdam de straten en het Zuiderpark  van 13.00 uur tot 16:00 uur samen met belangstellenden schoon.

De WMS Church of God heeft zich in het verleden erg bekommerd om de bescherming van het milieu op aarde, de woonplaats van mensen en voert de straat schoonmaakcampagne sedert januari 2001 uit. De inspanning van de Church of God heeft wereldwijd bijgedragen tot verbetering van het milieu en het milieubewuster maken van mensen.

Het Pascha van het nieuwe verbond, dat voor de Church of God belangrijk is, is de dag waarop Jezus Christus vergeving van zonden en eeuwig leven heeft beloofd aan degene die brood en wijn, dat voor Zijn lichaam en bloed staat, nuttigt. Jezus heeft dit nieuw verbond 2000 jaar geleden ingesteld, op de nacht vóórdat Hij werd gekruisigd. 

Het Pascha van het nieuwe verbond was afgeschaft bij de Concilie van Nicaea in 325 n.Chr. en daarom moest Christus een tweede maal komen om het Pascha te herstellen in dit laatste tijdperk van de Heilige Geest.

Overeenkomstig Jezus’ onderricht, viert Church of God het Pascha door het eten van Paschabrood en het drinken van Paschawijn, elk jaar op 14? dag van de eerste maand van de heilige kalender in de avond. Het Pascha valt dit jaar op 15 april 2022 op huidige kalender. De Church of God zegt dat rampen aan degene die het Pascha houdt, voorbij gaan. Het is afkomstig van Exodus toen de Israëlieten beschermd werden tegen de rampen door het strijken van het bloed van het lam aan de deurposten en aan de bovendorpel van hun huizen. 

De Church of God gelooft in zowel God de Vader als in God de Moeder volgens de Bijbel en is de enige kerk in de wereld, die het Pascha van het nieuwe verbond houdt, volgens de voorschriften van de Bijbel, op de juiste dag. 

De Church of God houdt de zeven feesten in drie keer volgens de Bijbel, met in begrip van zowel Dag van Opstanding en het Loofhuttenfeest alsook het Pascha. En het staat bekend als de kerk die elk voorschrift van het nieuw verbond naleeft— de Sabbat, Doop en het voorschrift van de sluier. 

-------------eindepersbericht----------------------------------------------------------------------