Afbeelding

Rotterdam open 2016

Sport 3 keer gelezen

Zaterdag 26 november 2016 hebben 52 vrijwilligers zich ingezet om ons 2de toernooi te organiseren voor meer dan 600 deelnemers en meer dan (aantal verkochte kaartjes plus gratis toegang plus vrijwilligers). Er waren twee toeschouwers uit 18 verschillende landen.
De dag begon om 06.00 met het verzamelen van alle vrijwilligers en het dagprogramma, inclusief alle bijbehorende taken, werd nogmaals doorgenomen. De aspiranten mochten om 10:00 de spits afbijten gevolgd door de cadetten. De dag werd afgesloten met de senioren-wedstrijden.
Om 13:30 begon de officiële opening. We zijn als Taekwondo-vereniging vereerd door het groot aantal gasten vanuit o.a. het stadsbestuur, de diplomatieke wereld en uiteraard vanuit de Topsport. Omdat onze vereniging zowel het sportieve als het maatschappelijke combineert is de opening verricht door ere-gasten met verschillende achtergronden:

Wethouder van Sport, dhr Adriaan Visser
Consul generaal van het Koninkrijk Marokko Ahmad Lakouait
Voorzitter van de Taekwondo bond Nederland dhr. Fred Buitenhuis
Directeur Topsport Rotterdam Hans den Oudendammer
Directeur van het Topsportcentrum Martin Koers
Directeur Rotterdam Sport Support Gertjan Lammens
Stadsmarinier Tijs Nederveen
Gebiedsdirecteur Feijenoord Vincent Florijn
Gebiedsmanager Maurice Schweitzer

De voorzitter van de bond was de eerste spreker en hij sprak zijn waardering en trots uit voor onze vereniging en wat wij als Abdel-kwan aan de sport Taekwondo hebben bijgedragen. De tweede spreker was de Rotterdamse wethouder en hij benoemde in zijn toespraak onze maatschappelijke als sportieve inzet en het feit dat onze vereniging uit Rotterdam-Zuid zo’n groot toernooi in onze prachtige sportstad Rotterdam heeft georganiseerd.
De officiële opening werd letterlijk kracht bijgezet door het breken van een plank door de wethouder.
Later in de middag kwam de vice-ambassadeur van Jordanië, mw Sahar Qatarni, langs om het Jordaanse team aan te moedigen. Vervolgens kregen de ere-gasten in een aparte ruimte een presentatie van de hoofdmeester en Mohammed Mellouk over Abdel-kwan en wie we nou zijn.
Helaas werden we in de middag getroffen door een systeemstoring waar wij als organisatie niks aan konden veranderen. Hierdoor is het toernooi helaas uitgelopen.
Aan het einde van de avond zijn de prijzen van de beste clubs van dit toernooi uitgereikt. Hieronder de winnaars:
1-Ki-Sa Den Haag
2-Hantai Oldenzaal
3- La Haye Den Haag

Een dergelijk toernooi vergt maanden voorbereiding waarin de werkdruk de laatste weken is geïntensiveerd.
Als hoofdmeester gaat mijn bijzondere dank uit naar alle organisatoren, vrijwilligers, coachen, leerlingen van Avicenna college, beveiligers van Albeda college, juryleden en de scheidsrechters. Zonder jullie inzet was dit toernooi niet mogelijk geweest.
We kijken uit naar de Rotterdam Open 2017.

Uit de krant