Afbeelding

‘Feyenoord City wordt méér dan een stadion ‘

Sport 17 keer gelezen

Rotterdam - Steeds meer partijen zijn enthousiast over de plannen voor Feyenoord City, die in maart 2016 op hoofdlijnen werden gepresteerd. Een recente enquête onder geregistreerde Feyenoordsupporters wees uit dat een grote meerderheid voor de bouw van een nieuw stadion is. Met aandeelhouders van De Kuip wordt nog gesproken; de gemeenteraad beslist komend voorjaar over een bijdrage van de stad Rotterdam. Feyenoord City is méér is dan alleen een voetbaltempel, benadrukt projectleider Frank Keizer in een vraaggesprek op de drempel van 2017.

Door Emile Hilgers

Er is nog geen naam voor het nieuwe stadion. Projectleider Frank Keizer: “Ik zeg altijd voluit ‘het nieuwe Stadion’. Rotterdammers zijn heel goed in staat zelf een naam te bedenken. De Kuip is ook spontaan ontstaan.”

Hoe is er gereageerd op de plannen?

“Over het algemeen waren de reacties positief. Ik ontken niet dat er ook negatieve reacties zijn. Als er verbeterpunten zijn, vind ik het belangrijk daar kennis van te nemen. Zolang de planontwikkeling gaande is, kunnen we nog schuiven en andere accenten aanbrengen.”

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van Feyenoord City?

“De basis is het nieuwe stadion met 63.000 plaatsen. Maar dat staat niet op zichzelf. Net zo belangrijk is de omgeving met de nodige voorzieningen. De eerste stap wordt de Urban Bridge, een langzaam verkeersverbinding tussen de Kop van Zuid en de Veranda, Sportdorp en de sportcampus, met aan weerszijden winkels, horeca, woningen en hotels. Later volgen de Strip, dat is de verbinding met de Kuip, en de herontwikkeling van het huidige stadion.”

Wat vraagt Feyenoord City van de gemeente Rotterdam?

“We vragen de gemeenteraad medewerking te verlenen aan de ruimtelijke ordeningsprocedures en daarbij samen op te trekken met het projectteam Feyenoord City en het projectteam Sportcampus van de gemeente. Daarnaast vragen we een bijdrage van 40 miljoen euro in het eigen vermogen voor de bouw van het stadion - tien procent van de totale kosten - en om de grond onder het nieuwe stadion in bezit te nemen en in erfpacht uit te geven aan Feyenoord. En we vragen de gemeente voor 35 miljoen euro te investeren in de bereikbaarheid van het gebied.”

Hoe wordt de bereikbaarheid verbeterd?

“De bijdrage van de gemeente is onder meer voor nieuwe tramrails en -keerlussen en voor aanpassingen van kuispunten. Het bedrag is exclusief een brug over het spoor, 5.000 fietsparkeerplaatsen die we willen realiseren, en een steiger voor vervoer over water. Die onderdelen zijn inbegrepen in de kosten voor het project. We willen stimuleren dat automobilisten in de omgeving parkeren en daarna met de tram, trein of over het water naar Feyenoord City komen.”

Welke elementen van de Kuip komen terug in het nieuwe stadion?

“De wensen uit de supportersenquête kunnen we grotendeels honoreren. In het schetsontwerp hebben we tribunes dicht op het veld en ononderbroken tribunes. De grote overhang van de tweede ring kunnen we niet behouden vanwege regelgeving. En in het voorlopig programma van Eisen is een spelerstunnel opgenomen, die komt zeker terug.”

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen de komende jaren?

“In april is een positief besluit nodig van de gemeenteraad. Daarna worden de RO-procedures en de milieueffectrapportage in gang gezet. Vanuit het Programma van Eisen komt een voorontwerp tot stand, dat eind 2017 klaar moet zijn. Feyenoord heeft de ambitie om in het seizoen 2022-2023 in het nieuwe stadion te spelen. Daarna start de herontwikkeling van de Kuip, met appartementen, een Feyenoord Museum en een atletiekbaan. Het project is pas af als na 2030 de laatste woningen zijn opgeleverd.”

Reageren? Dat kan bij De Havenloods op Facebook of via @havenloods op Twitter!

Uit de krant