(Foto: Imagebase)
(Foto: Imagebase)

Hans Mani: ‘Wolfert Dalton niet slopen!’

Ingezonden 27 keer gelezen

Rotterdam - Hans Mani heeft een ingezonden stuk geschreven over de sloop van de Wolfert Daltonschool aan de Argonautenweg.

De Wolfert Daltonschool (het voormalig Calandlyceum) aan de Argonautenweg wordt met sloop bedreigd. Deze school is echter van grote cultuurhistorische waarde. De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft hier onderzoek naar laten doen door dr. Dolf Broekhuizen, de specialist op het gebied van naoorlogse architectuur en onderwijsvoorzieningen.

De conclusie uit zijn onderzoek is dat deze school “een zeer zeldzaam voorbeeld is van een hoofdverdiepingsschool voor voortgezet onderwijs. Met een verhoogde verbindingsgang die paviljoens ontsluit: één van de meest gave voorbeelden in Nederland. De school versterkt de voortrekkersrol die Rotterdam speelde bij de ontwikkeling en meningsvorming over naoorlogse bouw.”

Volgens hem zou de school niet gesloopt moeten worden, maar aangepast of verbouwd, waarbij de oorspronkelijke waarden zoveel mogelijk behouden moeten blijven of eventueel versterkt.

Gemeente en schoolbestuur willen het pand afbreken om een nieuw schoolgebouw te kunnen neerzetten. Wethouder de Jong heeft in een brief aan de gemeenteraad gezegd, dat hij bij het besluit de school te slopen alle belangen goed heeft afgewogen. Maar renovatie wordt volgens hem te duur en het gebouw is niet goed aan te passen aan het onderwijs, dat de schoolleiding hier wil geven. Bovendien vindt hij de school helemaal niet zo bijzonder: volgens hem zijn er bij de wederopbouw na de oorlog meer dan 40 van dit soort scholen in Rotterdam gebouwd. Dat klopt dus niet volgens het onderzoek van dr. Broekhuizen.

Volgens VSW voorzitter Agnes van Zoelen bevestigt dit rapport, dat het gemeentebestuur zich tot nu toe te weinig heeft verdiept in de cultuurhistorische waarde van dit gebouw en te snel heeft aangekoerst op sloop en nieuwbouw. De vereniging heeft het rapport aan de gemeenteraad toegezonden. Men vraagt de raad eerst eens serieus te laten onderzoeken of het gebouw echt niet voor hergebruik geschikt is en pas daarna te besluiten over de definitieve vernietiging van een voor Rotterdam uniek en onvervangbaar monument.

Uit de krant