Betaald parkeren in Vreewijk?


Foto: Stockfoto

Betaald parkeren in Vreewijk?

Rotterdam - Arthur Mekes vroeg of we een ingezonden brief konden plaatsen over betaald parkeren in zijn wijk Vreewijk. Dat ziet hij namelijk niet zo zitten. Hieronder legt hij uit waarom:

'Beste Vreewijkers, op 12 augustus j.l. kregen we de brief van de Wijkraad Vreewijk in onze brievenbus. Met daarin het verzoek om de Enquête Betaald Parkeren Vreewijk in te vullen. Ik raad u aan dit massaal te doen en duidelijk NEE aan te kruisen. Zelf zet ik daaronder duidelijk mijn naam en adres. Wij willen GEEN Betaald Parkeren in Vreewijk. Ook niet met een Parkeervergunningensysteem. Daar moeten we nl. ieder jaar opnieuw voor betalen.Bovendien hebben we geen enkele kijk op jaarlijkse prijsverhogingen. Het Vergunningensysteem lost niet echt problemen op. Het verplaatst de problemen naar andere wijkdelen/wijken. Het bekende waterbed-effect. Sommige straten in Vreewijk kregen pas problemen, toen in Hillesluis, (deels) Bloemhof en Walravenbuurt Betaald Parkeren werd ingevoerd. De Gemeente is dus in zekere zin mede-veroorzaker van de problemen. Daarnaast is het zo, dat de Gemeente Rotterdam in 2020 maar liefst 133 miljoen Euro gaat verdienen aan het Betaald Parkeren. Betaald Parkeren is een verslavend verdienmodel geworden. Stem dus allen NEE. Vergeet niet het enquêteformulier uiterlijk 5 september in te leveren.

Op de enquête-vragenlijst hebben we de mogelijkheid om extra adviezen en opmerkingen te plaatsen. De Wijkraad moet straks een zo krachtig mogelijk en een zo positief mogelijk advies kunnen uitbrengen aan het Bestuurscollege van Rotterdam. Met name aan de Wethouder van Mobiliteit en Parkeren. Die beslist uiteindelijk . Daarom lijkt het mij een goed idee dat we als Vreewijkers een positief plan op de enquête-vragenlijst noteren. Het plan is uitvoerbaar en kost ons (vrijwel) niets. Het voorkomt parkeerproblemen. HET VIGNETSYSTEEM. Alle officiële bewoners (autobezitters) van Vreewijk krijgen een Parkeervignet. Gratis, of tegen een éénmalige, kleine vergoeding. Het vignet plak je achter de voorruit van je auto. Met dat vignet mag je in Vreewijk overal gratis parkeren. Het vignet geeft je nl. parkeerrecht. Alle andere automobilisten, die niet in Vreewijk wonen, en dus géén vignet hebben, moeten betalen om te parkeren. Dit is een goed plan. Dat vinden enkele Politieke Partijen in de R'damse Gemeenteraad ook. Ik heb op 22 januari 2020 gebruik gemaakt van mijn inspraakrecht tijdens de vergadering van de Gemeenteraadscommissie EDEM. Die commissie gaat o.a. over het Parkeerbeleid. Ik heb stevig het standpunt van de verontruste Vreewijkers laten horen. De wethouder was daarbij aanwezig. Ik heb op deze datum ook het complete Actiedossier "Vreewijk Tegen Betaald Parkeren" aan alle politieke partijen overhandigd. Dit Actiedossier is ook in het bezit van de Wijkraad Vreewijk. De Wijkraad zal dit dossier bij het bezoek aan het Stadhuis aan de Wethouder Mobiliteit overhandigen. De Wijkraad brengt dan zijn advies uit over wel/niet Betaald Parkeren in Vreewijk.De handtekeningenactie in nov./dec. 2019 was een geweldig succes. Er zijn maar liefst 1110 tegenstemmen verzameld. Applaus voor uzelf ! Maar . . . . vergeet niet om nu ook de Wijkraadsenquête massaal in te vullen. Kom op. Ik heb hem al ingevuld. Als u het formulier niet (meer) heeft, vraag dan om een nieuw formulier bij de Wijkraad. Ik wens jullie allen een prettige zomerweek.'

Arthur Mekes

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden