Chaimae en Mayra vinden overeenkomsten belangrijker dan verschillen. 'Op de achtergrond' Ivana Pilipovic, procesbegeleider en secretaris van Young010.
Chaimae en Mayra vinden overeenkomsten belangrijker dan verschillen. 'Op de achtergrond' Ivana Pilipovic, procesbegeleider en secretaris van Young010. (Foto: )

Zij zijn onze toekomst

Rotterdam - Corona heeft de afgelopen maanden het leven van jongeren ingrijpend veranderd. Ook zij ervaren dat problemen die er al waren sterk zijn uitvergroot. Lang voor premier Rutte daar op aandrong, werd in Rotterdam al naar jongeren geluisterd. Onder meer in de jongerenadviesraad Young010. Op 9 oktober komt er zelfs een Jongerentop010. Daar gaan 500 jongeren praten over de impact die corona op hen heeft, én laten weten wat de stad te doen staat.

door Els Neijts

Chaimae Fadis en Mayra dos Reis zijn allebei ook nog jong, maar hebben 'het ergste' achter de rug en hun plek in het leven voorlopig wel gevonden. "Wij zijn niet meer die jongeren van tien jaar geleden", lacht Chaimae. "We zijn echt gaan nadenken over hoe bevoorrecht we soms zijn, maar dragen daar natuurlijk ook ons steentje aan bij."

Chaimae is voorzitter van Young010 en Mayra van de Jongerentop010. Beide jonge vrouwen maken zich sterk om jongeren 'tot in de haarvaten' van de stad te bereiken. "In de praktijk betekent dat véél bellen, plannen maken en trekken", lacht Mayra. "Om te beginnen op wijkniveau en laagdrempelig. Ik zeg altijd 'Kom alsjeblieft! Elkaar kennen is tof'. Iedere jongere die we bereiken is er één. Die maakt onze missie al geslaagd. Maar we proberen natuurlijk nu al een harde kern op te bouwen waarmee we op 9 oktober aan tafel kunnen. Daar kunnen we ook daarna mee 'doorborduren'."

Extra krachtig

De jonge vrouwen streven voor de Jongerentop010 naar een goede weerspiegeling van de stad. "Als we het over wijken hebben, bedoelen we ook Hoogvliet en Hoek van Holland", onderstreept Chaimae. "Die horen ook bij Rotterdam. We willen bovendien verschillende achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus bij elkaar brengen. Daarbij gaat het ons niet zozeer om de verschillen, maar vooral om de overeenkomsten. Daar kun je je uiteindelijk richting de politiek heel krachtig mee presenteren."

Mayra en Chaimae weten uit ervaring dat veel jongeren de afstand tot de politiek als te groot ervaren. "Dat speelde natuurlijk ook al voor corona, maar is nu extra belangrijk. Jongeren voelen zich vaak niet herkend. Het is belangrijk te weten welke thema's hen wel en niet aanspreken. Zaken die hoog zitten zijn bijvoorbeeld onderwijs, financiën, veiligheid, ongelijkheid en mentale gezondheid. Daar kan en moet op aangehaakt worden. Uiteindelijk moeten de jongeren van nu straks onze stad gaan besturen."

Aanpassingsvermogen

"Misschien wordt veerkracht wel ons belangrijkste onderwerp", schat Mayra in. "Vooral als door corona je toekomstperspectief weg is gevallen vraagt dat veel aanpassingsvermogen. Het roept de vraag op hoe je je aan de situatie kunt aanpassen en er toch het beste van maken. Veerkracht en steun uit je omgeving zijn juíst nu hard nodig om eerst door deze fase heen te komen en daarna weer vooruit!"

Voor de Jongerentop010 wordt de ondergrens van 13 en een bovengrens van 23 jaar gehanteerd. Daar líjkt een wereld van verschil tussen te zitten, maar leeftijd blijkt helemaal niet zo'n issue.

"De dertienjarigen van nu zijn vaak al ontzettend wijs en in ieder geval streetwise. Rotterdam heeft echt zijn eigen jongeren."

'Corona vraagt om veerkracht om er het beste van te maken'

De Jongerentop010 is een initiatief van Stichting LOKAAL en wordt georganiseerd in samenwerking met Young010, de gemeenteraad en de griffie, Albeda, Zadkine en Bibliotheek Rotterdam. Jongeren kunnen meepraten via www.jongerentop010.nl, Facebook en Instagram.

Ook ongevraagd advies

Young010, (opvolger van de Jongerenraad) bestaat uit Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Deze jongeren gaan over de meest uiteenlopende zaken het gesprek aan met generatiegenoten en volwassenen, en adviseren ons stadsbestuur gevraagd én ongevraagd over wat jongeren bezig houdt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden