Rijndam Revalidatie opent post-IC afdeling voor coronapatiënten
Rijndam Revalidatie opent post-IC afdeling voor coronapatiënten (Foto: Rijndam Revalidatie)

Coronapatiënten moeten vaak lang revalideren, Rijndam opent speciale afdeling

Rotterdam - Coronapatiënten die een langdurig verblijf op de Intensive Care overleven, hebben vaak intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. De patiënten zijn verzwakt en hebben veelal te maken met indrukwekkende fysieke, cognitieve en psychische problemen, ook wel Post Intensive Care Syndroom genoemd. Rijndam heeft daarom een speciale afdeling binnen haar kliniek in Rotterdam ingericht waar coronapatiënten kunnen revalideren als ze de Intensive Care van het ziekenhuis verlaten. Deze post-IC afdeling staat klaar om de patiënten te verwelkomen en biedt medisch specialistische revalidatie

Door coronapatiënten over te nemen na een IC-opname ontlast Rijndam de regionale ziekenhuizen. Een ander voordeel is, dat de patiënten eerder starten met revalideren. Bertjo Renzenbrink, bestuurder van Rijndam, licht toe: “zowel COVID-19 als een opname op een IC hebben grote impact op patiënten en hun families. Het snel starten bij deze patiënten met hun revalidatie, vergroot de kans op het herstel en vermindert de kans op complicaties. Bij Rijndam zijn we ervaren in het behandelen van het Post Intensive Care Syndroom. We hebben de expertise in huis om met intensieve herstelprogramma’s in te springen op deze complexe zorgvragen.”

Revalidatiegeneeskundige behandeling
Het behandeltraject bestaat onder meer uit intensieve fysiotherapie en ergotherapie om de patiënten eerst letterlijk weer op de been te krijgen en te leren omgaan met fysieke beperkingen. Daarbij heeft Rijndam veel aandacht voor de cognitieve gevolgen en psychosociale problematiek als gevolg van de IC-opname. Ook behandelt het revalidatiecentrum eventuele voedingsproblematiek en slikklachten. De patiënten krijgen 24/7 zorg van een speciaal post-IC team dat onder andere bestaat uit revalidatieartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en ademhalingstherapeuten.

Opschaling
In principe komen alle post-IC patiënten na een COVID-I9 infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie in aanmerking voor opname bij Rijndam. Door het hoge aantal coronapatiënten op de Intensive Care, wordt een enorme toename van patiënten verwacht die moeten herstellen. De post-IC afdeling bij Rijndam kan als dit nodig is verder opgeschaald worden. Bertjo Renzenbrink: ”Nu de druk op de IC’s verder toeneemt, ben ik blij dat Rijndam op deze manier kan bijdragen aan de continuïteit van de acute zorg en de behandeling van coronapatiënten”.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden