Foto:

Bedrijven gul voor buren van de haven

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden op dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar via 'Schrijf mee' een bericht met foto plaatsen!

Bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied én het Havenbedrijf Rotterdam hebben vorig jaar ruim €300.000,- beschikbaar gesteld voor goede doelen in gemeenten om het havengebied. Zonder de bijdragen, die zijn uitgekeerd via het DeltaPORT Donatiefonds, zouden veel projecten niet zijn geslaagd.

Vertegenwoordigers van organisaties die vorig jaar donaties hebben ontvangen hebben tijdens de jaarlijkse ‘terugkomdag’ van het DeltaPORT Donatiefonds onderstreept dat de bijdragen van het havenbedrijfsleven in veel gevallen het verschil maken.  

Tijdens de ‘terugkomdag’ in Kantine Walhalla hebben de gedoneerden met elkaar ervaringen uitgewisseld over het aanvragen en besteden van de donaties. Ook is met vertegenwoordigers van bedrijven die aan het fonds bijdragen gesproken over de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven.  

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam al vijftig jaar hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden