Artist impressie van het houten woongebouw 'Sawa' in het Lloydkwartier in Rotterdam. (Beeld: Mei architects)
Artist impressie van het houten woongebouw 'Sawa' in het Lloydkwartier in Rotterdam. (Beeld: Mei architects) (Foto: )

Uniek: volledig houten woongebouw in Lloydkwartier

Rotterdam - In het hart van het Lloydkwartier moet het eerste volledig houten woongebouw van 50 meter hoog in Rotterdam verrijzen. De plannen klinken veelbelovend: circa 100 woningen, waarvan 50 appartementen in de middenhuur, royale groene terrassen, plekken voor ontmoeting en verbinding en gedeelde functies als klusmateriaal, een moestuin en buurttuin voor zowel bewoners als omwonenden. 

Het ontwerp is in handen van Mei architects and planners. Overigens geen onbekende in Rotterdam, afgelopen december ontvingen zij nog de publieks- en de juryprijs met de Rotterdam Architectuurprijs voor Fenix I op Katendrecht.

Meerwaarde voor de wijk
Vanwege de locatie middenin het Lloydkwartier wordt verwacht dat Sawa een meerwaarde zal zijn voor de wijk. Er kunnen plekken gecreëerd worden voor ontmoetingen en verbinding te maken met bestaande lokale initiatieven. Er komen diverse voorzieningen in de plint van het gebouw en het dek zal fungeren als een groene verbinder tussen gebouw en omliggend groen (zoals de buurttuin) voor zowel de bewoners als de omwonenden. Met circa 100 woningen, waarvan 50 appartementen in de middenhuur, is het voor onmisbare beroepsgroepen voor de stad (politieagenten, onderwijzers, verpleegkundigen) mogelijk om in de stad te blijven wonen. Ook komen er gedeelde functies – zoals shared mobility, klusmaterieel, moestuin – waarmee actief een community wordt gecreëerd.

Bouwen in CLT
In het kader van de European Green Deal, UN Sustainable Development Goals en doelstellingen van de gemeente Rotterdam om de CO2 uitstoot terug te brengen, delen de opdrachtgever en architect de ambitie om het gebouw, inclusief de hoofddraagconstructie, volledig in CLT uit te voeren. Voordelen van bouwen in CLT zijn meerledig. Naast het feit dat hiermee CO2 wordt opgeslagen en uitstoot wordt teruggedrongen, zal de bouwtijd ten opzichte van betonbouw gereduceerd worden en wordt het wooncomfort vergroot. "Sawa zal een voorbeeldproject zijn voor nieuwe generaties, een belangrijke stap zijn in de duurzaamheidsdoelstellingen en aantoonbaar bewijs vormen dat het anders kan."

Biodiversiteit
De trek naar de stad houdt aan. Nederlandse steden blijven groeien en komen steeds meer onder druk te staan. De gevolgen van deze verstedelijking op het ecosysteem van de mens – bv. wateroverlast, verhitting van de steden en verhoging van CO2 uitstoot – worden steeds meer merkbaar. Tegelijkertijd wordt het leefgebied van vogels, bijen en vlinders flink ingeperkt door het alsmaar voller bouwen van steden en verstenen van de leefomgeving. Mei wil met het ontwerp voor Sawa verandering brengen in deze ontwikkeling en bijdragen aan een gezond woon- en leefklimaat. In samenwerking met stadsecologen wordt een gebouw ontworpen, waar het groen wordt geïntegreerd in balkons, terrassen en dek, waarmee de biodiversiteit van de wijk wordt vergroot.

Sawa
Het Lloydkwartier heeft een rijk maritiem verleden dat teruggaat tot circa 1900. De Lloydpier dankt zijn naam aan rederij Rotterdamsche Lloyd, die op de pier een terminal bouwde, waar vandaan haar passagiersschepen naar het oosten van de wereld vertrokken. Het gebouw Sawa dankt haar naam aan de vertrapte vorm met royale groene terrassen, als verwijzing naar Oosterse rijstvelden en als referentie naar de geschiedenis van de plek.

Vorderingen omtrent het ontwerp en de bouw zullen in de toekomst gedeeld worden op www.woneninsawa.nl. Op deze webpagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en aangeven indien u vrijblijvend interesse heeft in een woning. Het streven is om in 2021 te beginnen met de bouw van Sawa.

Over Mei
Mei architects and planners heeft in de afgelopen decennia een bewezen track record opgebouwd als het gaat om het ontwerpen en realiseren van innovatieve woonconcepten en waardevolle communities, gebaseerd op shared values, in zowel binnen- en buitenland. Het kantoor van Mei is gevestigd in de Schiecentrale in het Lloydkwartier, en heeft in de afgelopen 25 jaar diverse prominente gebouwen herbestemd en gerealiseerd in de wijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden