Goede doelen actie Montfort College
Goede doelen actie Montfort College (Foto: Sylvia Molendijk)

Volop liefde op Montfort!

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!

Afgelopen jaren heeft het Montfort College een mooie traditie opgebouwd. Rondom Valentijnsdag wordt de hele week in het teken van de liefde gesteld.

De school is van mening dat het belangrijk is bij dit onderwerp stil te staan en leerlingen meer mee te geven dan alleen de lesstof uit de boeken. In mei zal (in het jaar van 75 jaar bevrijding) worden stilgestaan bij het begrip vrijheid. Nu dus de liefde!!

De school wil leerlingen duidelijk maken hoe breed het begrip liefde eigenlijk is: liefde voor een ander, liefde voor je omgeving, liefde voor je familie, stilstaan bij mensen die het minder hebben en tenslotte ook stilstaan bij seksualiteit.

Dit laatste punt is altijd lastig voor leerlingen. Leerjaar coördinator Elea Zandgrond zegt hierover dat het belangrijk is leerlingen hier professioneel in te begeleiden, zeker in deze tijd waarin leerlingen veel mee krijgen via het internet en de social media. De leerlingen gaan daarom op verschillende manieren met dit onderwerp aan de slag. Zo komt het inspringtheater langs dat het onderwerp speels aan de orde zal stellen door de voorstelling op gezette momenten steeds stil legt om de leerlingen te vragen: Wat zou jij doen? Ook gaan leerlingen met JIP (het Jongeren Informatie Punt) een quiz over verliefdheid spelen.

Leerjaar twee gaat een echte braderie organiseren waarbij de opbrengst bestemd is voor het goede doel. Het goede doel is dit jaar een organisatie die zich inzet om microkredieten te verstrekken in Tanzania. Met dit project leren de kinderen zelf een onderneming op te starten. Sylvia Molendijk, leerjaar coordinator, geeft aan dat leerlingen tijdens zo'n project veel over zichzelf leren door met elkaar samen te werken en doordat ze zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke markt. Hoe fijn is het om aan het eind van de middag te zien hoe trots de leerlingen zijn op wat ze bereikt hebben!

Ook voor de andere leerjaren zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Leerlingen kunnen komende week dus echt niet om de liefde heen!

Meer berichten