Vorig jaar kwamen er al geen paarden meer, het was toen te warm.
Vorig jaar kwamen er al geen paarden meer, het was toen te warm.

Paardenmarkt Oud-IJsselmonde stopt ermee: 'Met pijn in ons hart'

Rotterdam - De Paardenmarkt in Oud-IJsselmonde stopt ermee. Onder meer de vechtpartij van afgelopen editie en de strengere veiligheidseisen die daarop volgden, zijn het evenement fataal geworden. De ''grens is bereikt', voor het bestuur van de Paardenmarkt Oud-IJsselmonde. 'Deze beslissing nemen wij met pijn in ons hart maar het besluit is onomkeerbaar.'

Het evenement in ontstaan in 1701 en verdween na 1955. Vervolgens kreeg het een doorstart in 1978. Sindsdien was de Paardenmarkt ieder jaar een vaste traditie in Oud-IJsselmonde.

Met deze brief neemt de Paardenmarkt vandaag afscheid van Rotterdam:

'Langs deze weg willen wij als bestuur van de Stichting Paardenmarkt Oud-IJsselmonde u op de hoogte stellen van het door ons onlangs genomen besluit tot opheffing c.q. beëindiging van de organisatie van de traditionele Paardenmarkt in Oud-IJsselmonde. Dit houdt dus in dat er géén paardenmarkt/braderie en alles wat daarmee samenhangt meer zal worden gehouden.

Deze beslissing nemen wij met pijn in ons hart maar het besluit is onomkeerbaar.

De laatste editie van juni 2019 stond in het teken van twee aspecten, te weten het i.v.m. de voorspelde hitte op de woensdag afgelasten van de komst van paarden-handelaren, de paardentram, ponyrijden en alles wat daarmee samenhangt en een vechtpartij aan het einde van de middag waarbij twee agenten gewond raakten.

Omdat in 2017 er ook al een soortgelijk incident plaatsvond werd ons als bestuur tijdens de evaluatievergadering in augustus door de directie Veilig van de Gemeente Rotterdam en de Politie eenheid Rotterdam medegedeeld dat een eventueel vervolg in 2020 dan ook nog maar op zeer beperkte schaal zou mogen plaatsvinden met nog strengere regels omtrent veiligheid, drank en horeca, en dat in ieder geval er voor het horecaplein en de slotavond géén vergunning zal worden afgegeven voor ook maar enige vorm van horeca in de openbare ruimte.

Ooit bestond ons evenement (dat dateert van 1701 tot 1955 en vanaf 1978 na een herstart) uit bijna een gehele week verschillende onderdelen zoals de Wielerronde, Kermis, Ringsteken, Prestatieloop, Bingo-avond, de Paardenmarkt/braderie, de fototentoonstelling en op zaterdag het slotfeest met livemuziek met afsluitend vuurwerk.

In de laatste 10 jaar zijn tal van onderdelen uit het programma geschrapt mede door gebrek aan animo, publieke belangstelling, hoge kosten, teruglopen sponsorgelden en niet te vergeten de strengere gemeentelijke wet-en regelgeving.

Uiteindelijk bleven de laatste jaren alleen nog de paardenmarkt/braderie op de woensdag, de Bingo-avond en de slotavond met live muziek op zaterdag over.

Door al deze aspecten is voor ons als bestuur en onze vrijwilligers, die zich al jaren lang belangeloos inzetten voor het wel en wee van de Paardenmarkt in IJsselmonde dan ook de grens bereikt.

Het Bestuur van de Stichting Paardenmarkt Oud-IJsselmonde'

Meer berichten