Satelietfoto Waterdriehoek
Satelietfoto Waterdriehoek (Foto: Rick Timmer)

Bewoners schrikken van bouwplannen Waterdriehoek Charlois

Rotterdam - Dit bericht is ingestuurd via dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen. 

Afgelopen week is bekend geworden dan de Waterdriehoek in de wijk Charlois Zuidrand zal worden ontwikkeld. Er zullen maximaal 75 woningen in het duurdere segment worden gebouwd. De nieuwe wijk zal worden ontsloten via de Smitshoekseweg en het Havenspoorpad.

De Waterdriehoek is nu nog een agrarisch gebied met akkerbouw en fruitboomgaarden, omzoomd door het historisch lint van de Charloisse Lagedijk, de Smitshoekse weg en het fietspad op het Havenspoorpad.

Het gebied is in aangemerkt als kansrijk voor waterrijke woonmilieus. Het gebied dient tevens als waterberging. Bij de ontwikkeling van het gebied moet worden bepaald in hoeverre het mogelijk is (een deel van) de wateropgave met de ontwikkeling te ondervangen.

Helaas betekent de ontwikkeling wel, dat wellicht een aantal bewoners die er al vele jaren wonen zullen moeten wijken voor de plannen, of grond die men huurt van de gemeente zal moeten afstaan. Bij omwonenden is het nieuws over de ontwikkeling van het gebied met gemengde gevoelens ontvangen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden