Church of God Slingeplein maakt kerkgebouw duurzaam

Rotterdam - In november 2016 heeft de World Mission Society Church of God het initiatief voor energiebesparende maatregelen voor het kerkgebouw aan het Slingeplein 1 in Rotterdam genomen. Het kerkgebouw (bouwjaar 1956) is beschermd stadsgezicht en eigendom van WMS Church of God die is gestart in Korea, het land aan de uiteinden van de aarde in het oosten.

Het is om de liefde en opoffering van God die een tweede keer naar de aarde is gekomen om de mensheid te redden, uit te dragen door herdenking van Christus Ahnsahnghong, de oprichter van de WMS Church of God. Bovendien is het ook om de mensheid te leiden naar het koninkrijk van de hemel door het nieuwe verbond ?de waarheid van God's redding.

In de wintermaanden van 2016 is begonnen met het plaatsen van hoogrendementsglas type HR++ en daarna met de renovatie van de verwarmingsinstallaties in het begin van 2017. Dit om voor te zorgen dat in de koude maanden de warmte zich beter verspreidt in het gebouw en ook daarbinnen blijft . Zo wordt dus de uitstoot van de broeikasgas CO2 beperkt.

De WMS Church of God heeft zich in het verleden erg bekommerd om de bescherming van het milieu op aarde, de woonplaats van mensen. Daarom blijven zij campagnes doen voor een schoon milieu zoals de milieu schoonmaakcampagne die zij jaarlijks wereldwijd doen in de parken, straten, etc.

De inspanningen van de WMS Church of God, wereldwijd, hebben onder andere bijgedragen tot verbetering van het milieu en hebben geholpen mensen milieubewust te maken.

De kerk voegt toe dat het tevens is om “mensen te informeren over de ernst van het broeikaseffect en de milieuvervuiling en hun aandacht daarop te richten en deel te laten nemen aan initiatieven voor een schoon milieu. Hierdoor kunnen zij het leven van de mensen in de wereld beschermen tegen milieurampen.”

De Church of God doet altijd vrijwillige activiteiten op verschillende gebieden zoals bloeddonaties, uitdelen van soep, helpen van behoeftige buren zoals eenzame ouderen, het brengen van hoopgevende bezoeken aan bewoners als ook milieu schoonmaakactiviteiten .

Christus Ahnsahnghong, wiens zijn 99 ? dag van heilige geboorte op 29 December (1 December op de maan kalender) 2016 was, is de oprichter van de WMS Church of God. In overeenstemming met de profetieën in de Bijbel werd hij geboren in Korea in 1918 en werd hij gedoopt op zijn 30e, toen Israël onafhankelijk werd volgens de profetie van de gelijkenis van de vijgenboom. Zeven en dertig jaar, vanaf toen, heeft hij over de feesten van God en de voorschriften van het nieuwe verbond gepredikt, zoals de Sabbat, het Pascha, de zeven feesten in drie keer, het voorschrift van de sluier, etc. Hij heeft ook het bestaan van God de Moeder geopenbaard en ging terug naar de hemel in Februari 1985, volgens de profetie van Koning David.

De Church of God gelooft dat Christus Ahnsahnghong, die al de feesten van het nieuwe verbond dat Jezus Christus 2000 jaar geleden had gevestigd, perfect heeft hersteld, Christus is die een tweede keer is gekomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden