v.l.n.r.: Marthy Rodriguez (Hoofd Coach YETS Foundation), Michel Baas (Teamleider Accent Delfshaven), Peter Ottens (Oprichter/Directeur YETS Foundation)
v.l.n.r.: Marthy Rodriguez (Hoofd Coach YETS Foundation), Michel Baas (Teamleider Accent Delfshaven), Peter Ottens (Oprichter/Directeur YETS Foundation) (Foto: YETS Foundation)

YETS Foundation nu ook actief in Rotterdam!

Rotterdam - Dit bericht is ingestuurd via 'Schrijf mee' op dehavenloods.nl. Iedere Rotterdam kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!

Het empowerment programma van de YETS Foundation breidt zich uit naar Rotterdam. Aan het begin van het nieuwe schooljaar heeft Praktijkonderwijs Accent Delfshaven zich aan de stichting verbonden. Twee jaar lang zullen zo’n 18 jongens en meiden basketballen, gezamenlijk eten, krijgen huiswerkbegeleiding en werken aan sociale vaardigheden. De coaches, die fungeren als rolmodel, leren de jongeren zelfredzaam te zijn en iets terug te doen voor ‘hun’ Delfshaven. Het uiteindelijke doel is dat zij later zelfstandig een plekje in de maatschappij kunnen vinden.

Het project in Delfshaven wordt gesponsord door VTTII, één van de snelst groeiende onafhankelijke energie op- en overslagbedrijven ter wereld met zo'n 1150 medewerkers en 40 verschillende nationaliteiten. . Het gaat niet alleen om een financiële bijdrage, maar VTTI zal ook nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de jongeren. Zo krijgen de YETS-deelnemers onder andere les van de financiële afdeling in het omgaan met geld, traint de HR-afdeling de jongens en meiden met solliciteren, vindt er een bedrijfsbezoek plaats en zullen de VTTI collega’s ook deelnemen aan enkele activiteiten van het programma.

In Schiedam en Vlaardingen zijn al sinds 2015 verschillende scholen aangesloten bij het YETS Foundation empowerment programma. Het aantal deelnemende scholen staat momenteel op 5, wat betekent dat er in totaal dit jaar 130 jongeren actief onderdeel zijn van het YETS programma. Onder begeleiding van pedagogisch sterke coaches - die de jongeren zowel binnen als buiten de lijnen van het sportveld begeleiden - worden zij geholpen naar een positieve deelname aan de maatschappij. De coaches kenmerken zich door hun zogenoemde autoritatieve coachingsstijl; betrokken, begripvol en accepterend als ook controlerend, veeleisend en gezaghebbend. Deze stijl van opvoeden (of coachen in dit geval) stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag. Na succesvolle afronding ontvangen de jongeren hun YETS-certificaat.Op dit certificaat staan vaardigheden die niet op het reguliere schooldiploma staan, zoals kunnen samenwerken, hard werken en discipline. Behalve dat de jongeren ontzettend trots kunnen zijn op dit certificaat kan dit ook heel handig zijn bij het solliciteren naar een (bij)baan of een intake gesprek voor een vervolgopleiding.

De YETS empowerment methodiek is officieel erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen van Kenniscentrum Sport. Het onderzoeksbureau Mulier Instituut heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van de YETS-interventie. Eén van de conclusies is dat YETS bijdraagt bij aan vermindering van het aandeel schoolverlaters en indirect aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Volgens het onderzoek laten de deelnemers grotendeels positieve ontwikkelingen zien die bijdroegen tot betere leerresultaten en minder gedragsproblemen.

De YETS Foundation zet sportteams op voor jongeren die opgroeien in een omgeving met sociale problematiek. Onder begeleiding van pedagogisch sterke coaches die de jongeren zowel binnen als buiten de lijnen van het sportveld begeleiden, worden zij gedurende een tweejarig programma geholpen naar positieve deelname aan de maatschappij. De stichting is sinds 2015 al actief in Schiedam en Vlaardingen en nu dus ook in Rotterdam.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden