Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons (Foto: Wikimedia Commons)

Deel Kooibos gekapt om water ruimte te geven

Rotterdam - Het westelijk deel van het Kooibos (Lage Bergse Bos) wordt verwijderd om plaats te maken voor ondiepe plassen met rietoevers. Door de aanleg van de A16 neemt de hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden. Een deel van het bos moet hiervoor wijken.

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlakte wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. Zogenaamde 'watercompensatie' is nodig.

Kooibos
Aanvankelijk was het gehele Kooibos aangewezen om als watercompensatie te fungeren. Maar, op verzoek van de omwonenden is het plan aangepast. Dat betekent dat nu enkel het westelijk deel van het Kooibos wordt verwijderd om plaats te maken voor ondiepe plassen met rietoevers. Dit gebied zal zich al snel ontwikkelen tot een plek waar zilverreigers, blauwborsten en rietgorzen zullen bivakkeren. Ook soorten als watersalamander en groene- en bruine kikker zullen zich er thuis voelen. Het Oostelijk deel van het Kooibos blijft bos. Alleen het aller zuidelijkste puntje onder de watergang wordt ook nog uitgegraven voor de watercompensatie. In het resterende bos heeft inmiddels een noodkap plaatsgevonden waarbij de aangetaste essen aan de rand van het bos zijn verwijderd zodat ze niet op de paden meer kunnen vallen.

De bomen die worden gekapt vanwege de watercompensatie worden gecompenseerd in natuurgebied de Vlinderstrik in Bergschenhoek.

Werkzaamheden
Aannemer GKB start begin november met het verwijderen van het groen. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Vervolgens graven graafmachines de grond tot ongeveer één meter diepte weg. Totaal zal er zo een 20.000 m3 worden uitgegraven. Vrachtwagens transporteren de vrijgekomen grond naar agrariërs in de omgeving die hun land willen ophogen. Wanneer grondverzet klaar is worden de bermen en taluds afgewerkt en opnieuw ingezaaid. Na verloop van tijd zullen er plassen met rietvelden ontstaan waar vervolgens vogels, amfibieën en vissen gebruik van gaan maken.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de kerst klaar. Behalve dat er wat extra grondtransport zal zijn over de wegen, wordt er geen grote overlast verwacht. Er zijn geen verkeersomleidingen of wegafzettingen gepland zodat het doorgaande verkeer minimaal hinder heeft.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van de A16 en heeft Recreatieschap Rottemeren gevraagd om als beheerder van het gebied, deze watercompensatie voor te bereiden en uit te voeren. Bij het bepalen van de verschillende locaties is er samengewerkt met Natuur- en Vogelwacht Rotta en omwonenden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden