Statushouders gezocht voor theatervoorstelling!

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via onze website www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan op onze site berichten met foto plaatsen!

Vanaf volgend jaar toert theaterorganisatie WAT WE DOEN met het project 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' door heel het land. Deze megaproductie, naar het veelgeprezen boek van Rodaan Al Galidi, gaat over het leven in een azc. Hiervoor is de organisatie nog op zoek naar mensen met een vluchtelingenachtergrond (statushouders) die het leuk vinden om mee te spelen in de voorstelling. Op dinsdag 15 oktober is er een selectiedag in Theater Zuidplein. De avond start om 19.00 uur en er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Hoe ik talent voor het leven kreeg geeft op een indringende, maar ook grappige manier een beeld van het asielbeleid en ook van de Nederlandse samenleving als geheel. De voorstelling is een productie van WAT WE DOEN in samenwerking met Theater de Meervaart, George & Eran Producties, ICK Amsterdam en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Vijf zeer verschillende organisaties met één gemeenschappelijk doel: middels kunst en cultuur het hebben over de veelvormige wereld om ons heen. In de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg, wordt op een artistieke manier de muur neergehaald tussen de samenleving en de wereld van de AZC's. Op zoek naar mooie, duurzame ontmoetingen tussen mensen, creëren we een indrukwekkende theaterervaring die iedereen raakt.

Naast de voorstelling, wordt met De Karavaan een verdiepingsprogramma georganiseerd, waar inhoud en ontmoeting elkaar versterken. Door middel van debat, exposities, jeugd-voorstellingen, comedy, workshops en een talentenmarkt verdiepen we het onderwerp en creëren we een serie aan activiteiten die het contact tussen nieuwkomers en de Nederlandse samenleving en bedrijven vergroot. Dit wordt gedaan in samenwerking met landelijke en lokale maatschappelijke partners. Een van deze partners is NewBees, een organisatie die nieuwkomers voorbereidt op een baan. Werk is immers een belangrijke stap in het vinden van je plek in de samenleving. Voor het project worden nieuwkomers gekoppeld aan traineeships bij lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent centraal staat. Zo kunnen ze vrijwilligerswerk doen bij lokale maatschappelijke organisaties, stagelopen of worden ze toegeleid naar een baan.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op: https://www.talentvoorhetleven.nl/

Meer berichten