Rotterdam heeft de ambitie koploper te zijn in de energietransitie, zowel op het gebied van industrie als de logistiek. (Foto: Rotterdam Make It Happen/Claire Droppert)
Rotterdam heeft de ambitie koploper te zijn in de energietransitie, zowel op het gebied van industrie als de logistiek. (Foto: Rotterdam Make It Happen/Claire Droppert) (Foto: Claire Droppert)

Internationaal klimaatcongres voor havens in Rotterdam

Rotterdam - In mei volgend jaar vindt in Rotterdam het eerste congres van World Ports Climate Action Program (WPCAP) plaats. Er doen elf toonaangevende Europese en Amerikaanse havens mee aan het congres: Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Götenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York & New Jersey.

De havens werken aan plannen om CO2-uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Komend voorjaar wordt de balans opgemaakt van wat bereikt is en worden afspraken gemaakt over vervolgstappen. Het Havenbedrijf Rotterdam is momenteel voorzitter van WPCAP en heeft het initiatief genomen voor dit congres. De scheepvaartsector is bij uitstek internationaal. Dus Europese of mondiale samenwerking is nodig is om impact te hebben.

Rotterdam heeft de ambitie koploper te zijn in de energietransitie, zowel op het gebied van industrie als de logistiek. De projecten die nu in voorbereiding zijn om de industrie in de Rotterdamse haven te verduurzamen zorgen samen voor bijna 25 procent van de Nederlandse CO2-reductie in 2030, nog exclusief het stoppen met kolen voor elektriciteitsproductie.

In de scheepvaart is Rotterdam de eerste haven waar dit voorjaar containerschepen met biobrandstof zijn bevoorraad. Voor het verduurzamen van de scheepvaart is 5 miljoen ter beschikking gesteld. Schone schepen krijgen korting op het havengeld. LNG wordt gestimuleerd omdat dit minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling geeft. Alle ligplaatsen voor binnenvaartschepen zijn voorzien van walstroom, zodat ze geen generatoren hoeven te gebruiken.

Meer berichten