Foto: Mockups Design

'Vergeten' Vergeten Verhalen over oorlog in voormalig Nederlands-Indië

Rotterdam - Dit bericht is ingestuurd via www.dehavenloods.nl. Alle Rotterdammers kunnen daar zelf een bericht met foto plaatsen.

Op donderdag 15 augustus om 10.30 uur neemt locoburgemeester Bert Wijbenga – Van Nieuwenhuizen het eerste exemplaar in ontvangst van het boek 'Vergeten' Vergeten Verhalen op de Vlaggenparade aan de Boompjes. Dit boek is een aanvulling op het eerder verschenen boek met 100 verhalen over de WO II. Het bevat 15 verhalen over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië.

'Vergeten' Vergeten Verhalen
Hoe vertel je kinderen (en hun ouders) wat oorlog betekent en waarom vrede zo bijzonder is? Door persoonlijke verhalen van gewone mensen te vertellen en vast te leggen. Dat is ook wat Marcia Tap van RTV Rijnmond en Johan Verhoeven van Museum 40-45 NU deden met hun serie Vergeten Verhalen over de oorlogstijd in Rotterdam. Onze aanvullende publicatie 'Vergeten' Vergeten Verhalen bevat de oorlogsverhalen van Rotterdammers, onze families uit Nederlands-Indië, uit een land dat niet meer bestaat.

10de Herdenking 15 augustus
De Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam organiseert dit jaar voor de 10e keer de herdenking van de capitulatie van Japan. Deze editie van de herdenking staat in het teken van onze publicatie en de toekomst. Daarbij nemen we afscheid van initiatiefneemster en voorzitter Mieke Engelberts die met hart en ziel de stichting heeft bestuurd en bekendheid heeft gegeven. We zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.

De ceremonie start om 10:30 op de Boompjes bij de Vlaggenparade. Inloop met koffie/thee vanaf 10 uur bij restaurant Prachtig onder de Erasmusbrug. Na de toespraak van locoburgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen dragen Carel-Vincent van de Graaff en Susan van der Schoor hun verhaal voor, begeleid door een op het verhaal gebaseerde gitaarimprovisatie van Erwin van Ligten, die ook optrad in de theaterproductie 'De Indië-monologen'.

Na afloop van de herdenkingsplechtigheid is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het Indisch Straatsieraad op de Boompjes en is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee in restaurant Prachtig. Aanwezigen krijgen na afloop van de Herdenking een gratis exemplaar van het boek.

Zie het hele programma:
http://www.herdenking-15-augustus.nl/programma-2019/


Toelichting op het boek:
Vergeten verhalen WO II: een aanvulling uit Ned.-Indië


Eind september 2017 werd het boek 'Vergeten Verhalen – Rotterdamse oorlogsherinneringen' gelanceerd in Museum 40-45NU. Het bestuur van de stichting Herdenking 15 augustus regio Rotterdam was aanwezig bij deze presentatie. Zij merkten dat er in dit boek geen aandacht werd besteed aan de verhalen uit de oorlogstijd in Nederlands – Indië. Daarmee werd een lacune geconstateerd die een groot deel ook van de Rotterdamse bevolking raakt. Daarom heeft de stichting het idee opgevat onder de titel 'Vergeten' Vergeten Verhalen' een zogenoemd 'addendum' met 15 verhalen bij het bestaande boek uit brengen.


WereldOorlog II: ook overzee
Het doel van deze uitgave is om de herinneringen aan de oorlog in het toenmalige Nederlands-Indië, aan de hand van voorwerpen uit die tijd en uit dat gebied, onder de aandacht te brengen van:

de aanwezigen bij de jaarlijkse 'Herdenking 15 augustus 1945, einde WO II' en hun achterban'; betrokkenen bij de stichting Gastdocenten WO II, werkgroep Zuidoost-Azië; bezoekers van het Museum Rotterdam, i.h.b. het onderdeel 40 – 45 NU, en 'last but certainly not least': de leerlingen van de diverse schoolklassen die het Museum 40 – 45 NU bezoeken.


Vooral voor deze jongere doelgroep is het van belang kennis te nemen van de oorlogsgebeurtenissen in het toenmalige Nederlands – Indië. En wat oorlog en onvrijheid ook in dat deel van het Koninkrijk heeft betekend voor een aanzienlijk aantal (Indische) Nederlanders. De opzet en de inhoud is zo dat het boek(je) haar actualiteit ook in de komende jaren zal behouden.
De verspreiding zal dan ook met name gericht zijn op schoolklassen en groepen met een educatieve doelstelling. Hiervoor zijn gratis exemplaren beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen het boek vanaf 16 augustus kopen voor € 9,95 in diverse boekwinkels in Rotterdam en in de winkel van het Museum Rotterdam 40-45NU aan de Coolhaven 375.
_______________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Op verzoek is een pdf. drukproef van het boek voor geïnteresseerde journalisten beschikbaar, onder embargo tot 15 augustus 10.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen, met gelegenheid tot interviews met sprekers. Graag vooraf aanmelden via e-mail:
info@herdenking-15-augustus.nl
Voor nadere informatie over het boek en de herdenking op de Vlaggenparade:
Mr. Kees Vrijdag, keesvrijdag@gmail.com, 06-46 74 8063
Facebook: @herdenking15augustusStichting Herdenking 15 Augustus Regio Rotterdam
info@herdenking-15-augustus.nlfotocredit: vormgeving: Ton Wienbelt foto: Nationaal Archief


Stichting Herdenking 15 Augustus Regio Rotterdam
info@herdenking-15-augustus.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden