Minder zieke essen gekapt in Lage Bergse Bos

Regio - Half augustus hervat Recreatieschap Rottemeren de planmatige aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte in het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek. Het bestuur van het recreatieschap heeft besloten de aanpak aan te passen aan het advies dat Wageningen University & Research (WUR) hierover heeft gegeven. Dit houdt in dat waar mogelijk licht aangetaste essen die geen gevaar opleveren voor bezoekers blijven staan. Het advies is er gekomen mede omdat de actiegroep 'Stop de bomenkap Lansingerland om extra onderzoek heeft gevraagd.

Het planmatig bosbeheer bestaat uit het verwijderen van bomen en struiken om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. De problemen met de essentaksterfte worden tegelijkertijd aangepakt, zodat maar één keer in het gebied gewerkt hoeft te worden; dat is beter voor de natuur. Wethouder Simon Fortuyn van gemeente Lansingerland en bestuurder van het recreatieschap zegt hierover het volgende: "Het is verschrikkelijk om te zien dat zoveel bomen omgezaagd worden, maar om een gezond bos te houden moeten we wel door de zure appel bijten. Het advies van de Wageningen Universiteit geeft gelukkig een aantal goede aanbevelingen waarmee we de pijn enigszins kunnen verzachten."

De actiegroep 'Stop de bomenkap Lansingerland' heeft zich in de afgelopen maanden ingespannen om te voorkomen dat er onnodig bomen worden gekapt in de Rottemeren. De voorzitter van het recreatieschap, wethouder Bert Wijbenga van gemeente Rotterdam waardeert hun inzet: "De actiegroep heeft op 8 juli een petitie met ruim 1.600 handtekeningen aan mij overhandigd. Daarbij waren tientallen mensen als sympathisant aanwezig. Ik ben erg onder de indruk geraakt van de grote betrokkenheid van de actiegroep." Het recreatieschap en de actiegroep hebben afgesproken om een structureel vervolg te geven aan het overleg over bosbeheer.

Tussen november 2019 en maart 2020 vindt aanplant van nieuwe bomen en struiken plaats. De aanpak is nodig om een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit te realiseren.

Meer berichten