Brede fietspaden en meer stallingen, maar ook hogere parkeerkosten voor auto's

Rotterdam - Vrijdag presenteerde Gemeente Rotterdam de 'Fietskoers 2025' met daarin plannen om het groeiende Rotterdam bereikbaar te houden met de fiets. Ook wil de gemeente de stad veiliger en gezonder maken en vraagt het klimaat om andere keuzes. Het is de bedoeling dat we met z'n allen minder gaan autorijden en meer fietskilometers maken.

Daarom legt de gemeente de komende periode brede, veilige fietspaden aan en worden verkeerslichten zo afgesteld dat er een betere doorstroming komt voor fietsers. En er komen veel meer fietsparkeerplekken bij. Onder andere bij Rotterdam Centraal Station, station Alexander, in Blijdorp, Coolhaven en op het Noordereiland.

Gevolgen voor auto's
Om 'de benenwagen' en de fiets aantrekkelijker te maken ten opzichte van de auto, wordt parkeren voor auto's duurder en moeten deelsystemen financieel aantrekkelijker worden. Om fietsers meer ruimte te geven komt er in meer stadsstraten een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur voor auto's en snelle fietsers. Hiervoor heeft de gemeente deze straten in gedachte: Vierambachtstraat- Westkruiskade, delen van de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Groene Hilledijk en de 's-Gravenweg.

Veiligheid en fietsen stimuleren
Ook besteedt de gemeente aandacht aan fietsen en verkeersveiligheid op scholen. De gemeente streeft ernaar dat in 2022 alle kinderen uit groep 7 fietsexamen doen. Voorzieningen zoals fietsservicepunten in de wijk moeten Rotterdammers die weinig fietsen stimuleren om vaker op het rijwiel te stappen. Een fietsservicepunt richt zich op het uitlenen en repareren van fietsen of faciliteert fietslessen.

Geld
Aan de toekomstvisie die de gemeente heeft voor fietsen in Rotterdam, hangt een fiks prijskaartje. Voor de ingrepen is de komende jaren een investering van jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro noodzakelijk. Echter, is de financiering hiervoor nog verre van rond. In de 'Fietskoers 2025' staat dat in 2019 voor de fiets in Rotterdam 7 miljoen euro beschikbaar is. In de jaren erna 9 miljoen euro. Met name bij de afdelingen Mobiliteit en Stadsbeheer. Dit bedrag kan met subsidies vanuit bijvoorbeeld het Rijk jaarlijks worden verhoogd (met ongeveer twee miljoen) en soms is er aanvullend budget beschikbaar vanuit andere beleidsthema's en werkprogramma's.

Een groot deel van de financiën moet dus nog gezocht worden. Om dit gat te dichten wil de gemeente cofinanciering zoeken bij de hogere bestuurslagen (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Rijk, provincie). Een ander aandeel van het budget zal worden gezocht door fietsmaatregelen te koppelen aan andere projecten. Hoe de rest opgevuld moet worden, zal blijken uit een nog nader uit te werken financieringsvoorstel dat aan het college en de gemeenteraad moet worden voorgelegd.

Het volledige document 'Fietskoers 2025' vindt u hier.

Meer berichten