Directeur van het Wolfert Dalton, Danielle Wuisman, vindt de plannen voor een nieuw, modern en duurzaam gebouw in het groen een groot cadeau.
Directeur van het Wolfert Dalton, Danielle Wuisman, vindt de plannen voor een nieuw, modern en duurzaam gebouw in het groen een groot cadeau.

Nieuwbouw voor Wolfert Dalton: 'Heerlijk dat ik dit mag meemaken'

Rotterdam - De leerlingen van het Wolfert Dalton liggen er waarschijnlijk niet wakker van dat ze in een schoolgebouw uit de fifties les krijgen. Maar hun directeur, Danielle Wuisman, vindt het gekozen ontwerp voor een totaal nieuw, duurzaam gebouw met groene campus een enorm cadeau. Lachend: "Onze leerlingen komen voor hun diploma!"

Door Els Neijts

Het Wolfert Dalton ligt verscholen tussen het groen van de Argonautenweg, op de grens van Hillegersberg en Schiebroek. De lokalen liggen verspreid over meerdere gebouwen. Opzet en interieur roepen nostalgische gevoelens op, maar volgens Danielle Wuisman is de historische waarde arbitrair. "Het ís een vrij bijzonder pand op een grote kavel uit eind vijftiger, begin zestiger jaren. Maar het was destijds wel revolutiebouw. Er is uitgebreid onderzoek gedaan en er is uitvoerig overleg gevoerd met verschillende partijen, maar het pand bleek echt niet meer passend te maken voor de onderwijsdoeleinden van deze tijd. Nog los van achterstallig onderhoud. Het mist verbindingsmogelijkheden. We kunnen wel naar buiten kijken en zijn onderdeel van de wijk, maar zijn onvoldoende met elkáár in verbinding. We willen geen afgesloten werelden."

Het gekozen ontwerp omvat ook Mytylschool De Brug die nu nog verderop gehuisvest is. Beide scholen krijgen een eigen karakter, maar gaan toch samen één geheel vormen. Danielle Wuisman:" We delen straks bijvoorbeeld de binnentuin. Leerlingen van De Brug hebben fysieke en/of meervoudige beperkingen. Dat geeft een heel andere dynamiek, maar samenwerking is natuurlijk altijd mogelijk."

Het traject om zo ver te komen dat over minder dan drie jaar beide nieuwe scholen een feit zijn, was langdurig. "De samenwerking met de gemeente is optimaal", verzekert Wuisman. "Er leeft wel degelijk urgentiebesef, maar dit was echt een jarenlange operatie. Toen Hugo de Jonge nog onderwijswethouder was, heeft hij het plan bekrachtigd. De architectenselectie duurde bijna een jaar, omdat voor het plan een Europese aanbesteding moest worden uitgeschreven. Met de uiteindelijke keuze voor het ontwerp van DP6 weten we waar we nu staan én waar we naar toe gaan. We hebben beeld van hoe het complex én omgeving er uit gaan zien, omdat tijdens het ontwerpproces Bureau B+B voor Stedebouw en Landschapsarchitectuur ook al was aangehaakt. Geniaal. Heerlijk dat ik dit mag meemaken."

In het nieuwe gebouw worden de lokalen zo geschakeld dat ze allemaal zicht bieden op het gemeenschappelijke Leerplein. "Je kunt elkaar zien", legt Wuisman uit. "Ook de leerlingen die buiten het lokaal zitten te werken. Die zitten daar in onze Dalton onderwijsoptiek omdat ze die vrijheid aan kunnen. Niet als straf. In 'de ideale Dalton wereld' werk je altijd met elkaar samen. Van brugklasser tot laatste jaars en van conciërge tot directeur. En áls er iets mis gaat is de vraag altijd: Hoe kom het dat iets niet is gelukt?"

De gemeente Rotterdam zal gedurende het gefaseerde bouwproces de bewoners van Hillegersberg en Schiebroek op de hoogte houden met flyers, brieven en (inloop)bijeenkomsten.

Kernwaarden

Wolfert Dalton biedt openbaar voortgezet onderwijs, op basis van de Dalton kernwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflexie en effectiviteit. Wuisman: "Daarover ben je bij ons voortdurend in gesprek. Klassikaal en individueel, en van brugklasser tot directeur."

DP6

De Europese Unie verplicht aangesloten overheden om overheidsopdrachten die het bedrag van € 5.548.000 te boven gaan, uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding. Met de keuze voor DP6 uit Delft bleef de ontwerpopdracht in eigen land.

Kijk voor meer info ook op www.rotterdam.nl/argonautenweg55

Meer berichten