Voorjaarsnota gemeente Rotterdam: schone energie, nieuwe woningen en extra handhavers

Rotterdam - Het stadsbestuur wil meer geld besteden aan onder meer de overgang naar schone energie, nieuwe woningen en extra handhavers. Zo is te lezen in de Voorjaarsnota 2019 die vandaag bekend is gemaakt.

Voor de energietransitie wordt 68,2 miljoen euro vrijgemaakt. Vóór het einde van dit jaar wil het college een Rotterdams klimaatakkoord sluiten met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit moet zorgen voor een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Er wordt ook geïnvesteerd om de eerste stappen naar aardgasvrije wijken te zetten.

Om 18.000 nieuwe woningen te bouwen in de komende jaren, is het bouwtempo verhoogd. Verspreid over de hele stad komt er nieuwbouw voor zowel de kleine als de grotere beurs. Verder investeert het college in het aanleggen van plantsoenen, gras, bomen en bloembakken in de Rotterdamse wijken.

Het college maakt 44 miljoen vrij voor het bestrijden van armoede. Zo'n 500 arme gezinnen krijgen intensieve hulp en 15.000 gezinnen moeten uit de schulden worden geholpen.

Omdat de parkeerdruk en -overlast aan de randen van het centrum is toegenomen, kiest dit college voor de invoering van een extra parkeertarief in de gebieden rond het centrum. Op sommige plekken wordt de maximumsnelheid voor auto's verlaagd.

Een eerder voorgestelde bezuiniging van veertig handhavers wordt teruggedraaid. Daar bovenop komen tien extra handhavers, die onder meer controleren op 'naastplaatsingen' bij afvalcontainers.

Je kunt de Voorjaarsnota hier in z'n geheel zelf doorlezen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden