Nabestaanden praten over ervaringen op intensive care Erasmus MC

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden bij De Havenloods. Iedere Rotterdammer kan bij De Havenloods een bericht plaatsen. Je kunt het zelf (mét foto) online publiceren via www.dehavenloods.nl!

De intensive care (IC) van het Erasmus MC organiseert het 1e IC-café in deze regio. Het IC-café is een lotgenoten ontmoetingsplek waar voormalig IC-patiënten en hun familie kunnen praten over hun ervaringen voor, tijdens en na de opname op de IC. Het thema van deze eerste editie: rouw en verliesverwerking als uw naaste is overleden op afdeling Intensive Care Volwassenen (ICV) of ICV-hartbewaking van het Erasmus MC.

Intensieve zorgen voor de patiënt en naasten

De IC is een van de medische specialismen in het Erasmus MC. Er worden ernstig zieke patiënten opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd. De opname op een IC-afdeling leidt soms tot het overlijden van de patiënt. Naast de intensieve zorg voor deze patiënt, zorgen de professionals op de afdeling ook voor ondersteuning van de familieleden en andere betrokkenen.

Een moment om stil te staan

Uit vele gesprekken met nabestaanden in het kader van een onderzoek naar rouw en verliesverwerking na het overlijden op een IC-afdeling, bleek een behoefte om nog eens gezamenlijk terug te kunnen kijken op deze emotioneel zware periode. Op maandag 13 mei a.s. organiseren we daarom een bijeenkomst met een moment om stil te staan, te herinneren en bewust te verwerken.

Aansluitend geven wij informatie over rouwverwerking; dat het heel normaal is als u (nog) gevoelens van rouw ervaart, of als u niets voelt, en hoe u hiermee om kunt gaan in uw dagelijks leven. Daarnaast kunt u met lotgenoten en aanwezige professionals (bijvoorbeeld geestelijk verzorger, medisch maatschappelijk werker, IC-verpleegkundige, intensivist en psycholoog) praten over het overlijden van uw naaste op ICV.

Regio Rotterdam start een IC-café

De nabestaanden avond is een nieuw initiatief binnen de opzet van IC-cafés in Nederland. In navolging van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en het Radboud UMC, gaat het IC-café ook in de regio Rotterdam starten.

Uit gesprekken met voormalig IC-patiënten en hun naasten blijkt een duidelijke behoefte aan lotgenotencontact; een dergelijke bijeenkomst was er tot op heden nog niet. Een IC-café is een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar ook enkele professionals aanwezig zijn om in de ervaringen te delen. Het streven is om 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar te organiseren, waarbij iedere keer een ander thema centraal staat. We willen dit heel graag samen met andere ziekenhuizen in de regio Rotterdam oppakken om zo breed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden. De landelijke patiëntenvereniging ICConnect ondersteunt de opzet van IC-cafés.

Meer informatie over de nabestaanden avond of het opzetten van een IC-café kunt u lezen op www.icconnect.nl, voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Margo van Mol, m.vanmol@erasmusmc.nl

Meer berichten