Foto:

Op pad door de Vogelvallei en de duinen op de Maasvlakte

Rotterdam - Tussen alle havenactiviteiten door floreert er verrassend veel flora en fauna in de Rotterdamse haven. Er zijn zelfs beschermde soorten te vinden. Wil je dit met eigen ogen zien? Dan kun je mee met een natuurexcursie op zondag 31 maart.

Tijdens de natuurexcursie vertelt gebiedskenner Walter Langendoen je er alles over in informatiecentrum FutureLand om je vervolgens met de FutureLand Express mee te nemen naar onder meer de Vogelvallei op de Maasvlakte.

Vogels hebben hier 21 hectare de ruimte om in alle rust te foerageren, broeden en rusten. Ook ontwikkelt zich een natuurlijk duinlandschap op Maasvlakte 2 met duinvegetatie, zoals biestarwegras, helmgras, duindoorn- en vlierstruwelen, maar ook met duingrasland en natte duinvalleisoorten als orchideeën, parnassia en teer guichelheil. Het gebied kan een habitat zijn voor de rugstreeppad en zandhagedis en voor kolonievogels, zoals meeuw, stern en kluut, maar ook strand- en bontebekplevier en tapuit.

Deelname kost € 9,25 per persoon. Kinderen van 3 t/m 11 jaar nemen deel voor € 7,50 per kind en tot en met 2 jaar zelfs gratis. De excursie start om 14.00 uur in FutureLand en de excursie duurt tot 15.45 uur. Vergeet je verrekijker niet!

Meer berichten