Bewoners Noordereiland zijn overlast zat en eisen maatregelen

Rotterdam - Dit is een ingezonden bericht. Iedere Rotterdammer kan via www.dehavenloods.nl zelf een bericht voor De Havenloods aanleveren!  

'Het is de bewoners van het Noordereiland al jaren een doorn in het oog: de overlast van mensen die op de kades parkeren (veelal jongeren) en daar 'recreëren'. Bewoners hebben last van het geluid, het afval dat op straat wordt gegooid (waaronder dagelijks tientallen lachgaspatronen), intimidaties van bewoners en wandelaars, en autoracen over de kades. Bewoners, Buurt Bestuurt en Wijkraad Noordereiland doen daar al geruime tijd hun beklag over. Maar tot nu toe is daar niets mee gedaan. Er worden in ieder geval geen afdoende maatregelen genomen. Het probleem wordt alleen maar groter. Nu is de maat vol! De wijkraad heeft een open brief gestuurd aan de wethouders Bokhove, Wijbenga en Kathmann, met kopie aan o.a. de fracties van de gemeenteraad, Directie Veilig, politie en de media) waarin verlangd wordt om binnen afzienbare tijd nu toch écht maatregelen te nemen om de toenemende problematiek rond deze 'kadekapers' een halt toe te roepen en het Noordereiland weer veilig en leefbaar te maken.'

De open brief, een tijdlijn en eerder ingediend ongevraagd advies van de Wijkraad Noordereiland is te lezen op de Noordereiland website.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden