Marcel Nollen en Anky Romeijnders ondertekenen een samenwerkingsconvenant
Marcel Nollen en Anky Romeijnders ondertekenen een samenwerkingsconvenant (Foto: Sanne van der Most)

Samenwerking Inholland en Albeda win-win voor hbo'ers én mbo'ers

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via onze website www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bericht plus foto plaatsen!

Mbo-ers en hbo-ers kunnen een hoop van elkaar leren. Zo laten drie bijzondere projecten op het gebied van studentcoaching zien. Op 6 februari jl. ondertekenden bestuurders Anky Romeijnders (Albeda) en Marcel Nollen (Inholland) een samenwerkingsconvenant voor de komende drie jaar én presenteerden de studenten hun projecten.

Door studenten samen te laten werken worden drempels voor mbo-studenten verlaagd. Ze vragen sneller om hulp, ze staan meer open voor advies en het helpt hen beter bij het vinden van een baan of een vervolgstudie. Zo weet ook de Moneycoach en Inholland student Abdel, die het spits afbijt. ‘Veel studenten hebben hun financiën niet op orde’, vertelt hij. ‘Het begint vaak klein maar schulden en betalingsachterstanden kunnen enorm oplopen. Als Moneycoach begeleiden wij jongeren die er zelf niet meer uitkomen. We geven ze de juiste tools, we laten ze zien waar ze recht op hebben en we leren ze communiceren met schuldeisers en organisaties.’

Dingen die wél goed gaan
Inholland-student Ari (Social Work) is vier dagen in de week bij Albeda aan het werk om de studenten te ondersteunen. ‘Wij helpen ze beter te functioneren op school, op hun stage en op andere gebieden. Daarnaast willen we ze ook motiveren. Ze bewust maken van de dingen die wél goed gaan en ze stimuleren om daar meer mee te doen. Het creëren van een vertrouwensband is daarbij noodzakelijk. Alleen dan heeft het coachen effect. ‘

‘Live your dream, don’t dream your life’
Op het Leerplein bij Albeda locatie Rosestraat, waar de aftrap plaatsvindt, staan grote banners. ‘Live your dream, don’t dream your life’ staat erop. Ze vormen de slogan van nog een mooi coachingsproject. Wat maakt dat jij naar school gaat en je droom najaagt? Vanuit die gedachte is een groepje Inholland studenten -die de slogan overigens zelf hebben bedacht- aan de slag gegaan met het peer to peer coachingsproject Pitstop. Het doel: Mbo-studenten ondersteunen en invloed uitoefenen op hun verzuim.

De handtekening staat voor veel meer
Drie mooie projecten dus, die het begin zijn van een structurele samenwerking waardoor hbo-studenten en mbo-studenten elkaar leren kennen, ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Niet alleen in het hier en nu, maar voor de langere termijn. Om het officieel te maken ondertekenden Albeda- en Inholland bestuurders Anky Romeijnders en Marcel Nollen tot slot een convenant. ‘Geweldig dat we deze verbinding kunnen aangaan’, zegt Nollen tijdens de ondertekening. ‘Deze handtekening staat natuurlijk voor veel meer. Ik ben heel trots en ik hoop dat we hier nog lang mee doorgaan.’

Meer berichten