Krantenartikelen over verbannen snorfiets en helmplicht. Voorgrond: elektrische snorscooter.
Krantenartikelen over verbannen snorfiets en helmplicht. Voorgrond: elektrische snorscooter. (Foto: Fred Marree)

'Snorfiets of -scooter op de rijweg? Dat gaat helemaal fout'

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!

Een snorfiets of snorscooter met een blauwe kentekenplaat mag maximaal 25 km/u en hoort thuis op het fietspad. De bestuurder heeft geen helmplicht. Duidelijke regels zou je zeggen.

Helmplicht

Door toenemende drukte op de vaak veel te smalle fietspaden en bestuurders van snorscooters die nogal eens roekeloos rijden gebeuren steeds meer ongelukken. Overigens niet alleen op het fietspad. Artsen willen daarom - begrijpelijk - een helmplicht en de Tweede Kamer lijkt daar ook voorstander van te zijn. De minister laat het onderzoeken. Anderen willen de snorscooter helemaal van het fietspad zoals in 020. Rotterdam zal ongetwijfeld volgen.

Roekeloos

De roekeloos en hard rijdende snorders en hun scooters moeten worden aangepakt. Zij vormen een gevaar voor zichzelf en anderen. Hun opgevoerde scooters zijn bromscooters geworden. Dat is het probleem. Een helmplicht lost dát probleem niet op. Het simpel verbannen van alle snorscooters naar de rijweg leidt tot nog gevaarlijker situaties en nog meer ongelukken.

Irritaties

Bestuurders van échte (elektrische) snorscooters moeten er niet aan denken op de rijweg tussen het snelverkeer te moeten overleven. Zij worden op het fietspad zelfs regelmatig ingehaald door hard trappende scholieren en sportieve volwassenen op de (elektrische) fiets.
Deze echte snorders kunnen met hun 25 km/u straks niet met het andere snellere verkeer meekomen. Het gevolg is oponthoud, files misschien zelfs en dus irritaties bij de bestuurders van het snelverkeer. Auto’s die toch proberen in te halen, ook als dat gevaarlijk is. Ook al wordt op de rijweg een helm verplicht, dat gaat een keer helemaal fout.

Kortom, het is te simpel gesteld om snorders een helm te laten dragen en ze naar de rijweg te verbannen. Bedenk daarbij ook nog dat er qua snelheid verschillende soorten elektrische fietsen zijn en dat de bestuurder van een elektrische snorscooter zelfs op een “onverplicht fietspad” mag rijden.
Hoezo helmplicht en verbannen naar de rijweg? Bezint eer ge begint!

Fred Marree
(Snorder op elektrische scooter).

Meer berichten