Impressie van het zijaanzicht van het gebouw met op rechts het te verbouwen bestaande gebouw en op links het nieuw aan te bouwen deel.
Impressie van het zijaanzicht van het gebouw met op rechts het te verbouwen bestaande gebouw en op links het nieuw aan te bouwen deel. (Foto: R.V.&A.V. Sparta )

Beeldimpressie van het vernieuwde Nieuw Terbregge van R.V.&A.V. Sparta

Rotterdam - Dit stuk is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedereen kan daar een bericht plaatsen!


R.V.&A.V. Sparta is al langere tijd bezig met de ontwikkeling van sportcomplex Nieuw Terbregge. De club wil het bestaande sportcomplex Nieuw Terbregge uitbreiden met een volledige trainingsaccommodatie voor zowel de topsport (eerste elftal, Jong Sparta), de jeugdopleiding als de RV&AV Sparta. De kleedaccomodaties zullen worden ingericht naar de nieuwste normen van zowel de KNVB als het NOC-NSF. Naast de kleedaccommodatie krijgen onder andere oefenzalen, medische ruimten, kantoren, een spelershome, lesruimten en horeca een enorme upgrade.

Gekozen wordt er voor een ‘drie-in-één’-aanpak waarbij de diverse geledingen van de Sparta Familie in één complex met en naast elkaar kunnen optrekken. De wens van Sparta om een hoogwaardig, modern, Spartaans-stoer en transparante uitbreiding te realiseren is in het ontwerp uitgewerkt. Sparta gaat uit van het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Onderzocht worden de mogelijkheden om de nodige energiebesparende en waterbesparende maatregelen te treffen.

De voorgestelde uitbreiding vindt plaats door een deel van het bestaande complex te vervangen en aan de NW-zijde van het bestaande complex deze uit te breiden. De uitbreiding is gebaseerd op programmatische wensen en het kunnen organiseren van een doorlopende ontwikkelingsrichting van het amateurdeel via de jeugdopleiding naar het topsportgedeelte voor Jong Sparta en de A-selectie.

Sparta is in overleg met de Gemeente Rotterdam en deze gesprekken verlopen naar tevredenheid van beide partijen. Zowel de gemeente als Sparta streven naar een gebiedsverbetering met aanpassing van infrastructuur en ontsluiting. Daarom is ook de Dienst Stadsontwikkeling betrokken bij de plannen.

Om in de financieringsbehoefte van de plannen op Nieuw Terbregge te kunnen voorzien lopen er parallel gesprekken met andere partijen. We hebben besloten om vandaag de eerste impressies te tonen.

Meer berichten