Weer honderd nieuwe adoptiebomen op Levenspad

Rotterdam - Aan het Havenspoorpad in Charlois staan sinds 2012 honderden knotwilgen, welke zijn geadopteerd door bewoners die met ‘hun’ boom een bijzondere herinnering levend willen houden. Samen vormen deze het Levenspad.

Vereniging ‘Vrienden van het Levenspad’ spant zich sinds 2017 in om het onderhoud en beheer van de bomen en het pad te waarborgen. Veel mensen hebben sindsdien het bestuur van de vereniging benaderd met de vraag of er nog een boompje kon worden geadopteerd.

Dankzij de inspanningen van ‘Vrienden van het Levenspad’ kon het project worden uitgebreid naar het IJsselmondse gedeelte van het Havenspoorpad, dat loopt tot aan NS-station Lombardijen. Vele bewoners van IJsselmonde en ook daarbuiten konden hierdoor ook een boompje adopteren. Aanvankelijk werden 80 nieuwe bomen geplaatst en deze maand plant de gemeente Rotterdam wederom 100 nieuwe adoptiebomen langs het Levenspad, op het gedeelte tussen het Vaanplein en de Pascalweg.

Met deze aanplant komt er voorlopig een einde aan de uitbreiding van het Levenspad.

De 100 nieuwe adoptiebomen zullen op zaterdag 15 december door oud deelraadvoorzitter en ambassadeur van het Levenspad Ed Goverde officieel worden uitgereikt aan de adoptanten, door middel van een genummerde oorkonde. Ook loco-burgemeester en wethouder Wijbenga zal hierbij aanwezig zijn.

Met de aanplant van deze bomen komt het totaal aantal geadopteerde bomen op het Levenspad op ruim 460. Op een later tijdstip zullen ook nog twee grote informatieborden worden geplaatst, met daarop onder andere foto's, informatie over de geschiedenis van het Havenspoor-/Levenspad en de namen aan wie de boom is opgedragen. Wie meer wil weten over de geschiedenis van het Levenspad: kijk op www.levenspad.net.

Meer berichten