Zicht op het nieuwe deel.
Zicht op het nieuwe deel.

Begraafplaats Rotterdam IJsselmonde krijgt nieuw multifunctioneel uitvaartcentrum

Rotterdam - Op de begraafplaats Rotterdam IJsselmonde komt een nieuw multifunctioneel uitvaartcentrum. Het nieuwe uitvaartcentrum krijgt twee familiekamers, een mortuarium, toiletgroep, kantoor, keuken en een aula. Deze ruimte zal ook een plaats worden om elkaar te ontmoeten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot gebruik voor migrantenkerkgenootschappen, waar een grote vraag naar is. Het geheel wordt gerealiseerd in opdracht van de 'Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde' en is niet gebonden aan een uitvaartorganisatie.

Het huidige uitvaartcentrum is een van de oudste uitvaartcentra van Rotterdam IJsselmonde. De oude aula, die eind 1800 gebouwd is op de begraafplaats, heeft jaren dienstgedaan als afscheidscentrum. De renovatie van het karakteristieke gebouw was echter niet realiseerbaar waarna het kerkbestuur heeft besloten om een plan te maken voor de bouw van een nieuw multifunctioneel uitvaartcentrum.

Er is bij het plan een bewuste keuze gemaakt om niet over te gaan tot de bouw van een crematorium. Uitvaartondernemers kunnen het uitvaartcentrum wel gebruiken om erna een technische crematie te laten uitvoeren. Na het afscheid in het uitvaartcentrum, kan de overledene(n) overgebracht worden naar een crematorium. De bouw van het multifunctionele uitvaartcentrum is inmiddels begonnen en zal begin 2019 klaar moeten zijn.

Op de begraafplaats heeft de laatste jaren een grondige renovatie plaatsgevonden met een flinke investering om de begraafplaats weer het oude dorpskarakter te geven. De nadruk gaat liggen op een gedenkpark waar mensen ook overheen kunnen lopen om tot rust te komen of om te ervaren wat een rijke geschiedenis hier ligt. Bijvoorbeeld met een meerpaal voor naamplaatjes en natuurgraven voor een langere periode. 

Om de historische waarde van de begraafplaats te behouden is er een herinneringspad aangelegd waarbij de mogelijkheid bestaat oude grafmonumenten te plaatsen als teken van een herinnering aan vervlogen tijden. Deze is gesitueerd onder een kastanjeboom op het achterste gedeelte van de begraafplaats.

Op dit moment is er ook ruimte voor mogelijke vormen van as bestemmingen. Vorig jaar is er een nieuw kinderhofje met graven in gebruik genomen. Ook staan er panelen waarop kinderversjes te zien zijn en is er deze zomer een foetus hofje en kinder asstrooiveldje in gebruik genomen. Daarnaast is er een asstrooiveld bij gekomen waarbij een anker is geplaatst. Hierover hebben we gesprek gehad met oud-schippers in de omgeving. Het anker is afkomstig van een schip dat in Zwijndrecht gesloopt werd. Tot slot is er een herinneringszuil met namen van dierbaren die op de begraafplaats zijn begraven in een verzamelgraf.

De begraafplaats Rotterdam IJsselmonde bestaat als sinds 23 december 1871. Deze is ontstaan na de aankoop van een boomgaard voor de aanleg van een begraafplaats. Deze locatie kwam erna eerst begraven te hebben in de Adriaen Janszkerk en direct daarna op het kerkhof rondom de kerk. De aula was in de begin jaren van de begraafplaats mede koetshuis voor de lijkkoets.

Deze oude begraafplaats bevindt zich onder aan de Beneden rijweg en precies achter de dijk, waar de IJssel en de Maas zich splitsen. Ook zit hij tussen de Beverwaard, Oud-IJsselmonde en de A16, in. Dit is een begraafplaats waar door de jaren heen veel oud IJsselmondenaren hun laatste rustplaats hebben gevonden.
 

Meer berichten