Pompenburg verandert: nieuwe Luchtsingel, groene pleinen en buurtpark

Rotterdam - Het gebied rond Station Hofplein, genaamd Pompenburg, gaat veranderen. Het moet een aantrekkelijk gebied dat de échte Rotterdamse identiteit ademt: ongepolijst en lokaal georiënteerd.

Naast een aantrekkelijk woongebied, wordt Pompenburg vooral ook een interessante verblijfsplek, ingevuld door lokale ondernemers. Het wordt een plek waar zowel Rotterdammers als mensen van buiten de stad graag komen. Drie openbare ruimten rond Station Hofplein sluiten met hun programma aan op de omgeving en krijgen elk hun eigen identiteit: hoog stedelijk, 'stads' en een 'buurt'-karakter. Pompenburg werkt ook als schakel in het netwerk van fiets- en wandelroutes. De huidige houten Luchtsingel krijgt een duurzame en permanente opvolger. Auto's zijn in het openbaar gebied slechts te gast. Pompenburg wordt een gezonde, duurzame en groene leefomgeving. Extra aandacht is besteed aan groene pleinen, een buurtpark en groene waterbufferende daken.
Ongeveer driekwart van het programma bestaat uit woningen, waarvan 20% bestemd is voor sociale huurwoningen en 50% voor middeldure woningen. Daarnaast komen er commerciële functies als winkels en horeca. Ook is ruimte gereserveerd voor parkeren. Daarnaast krijgt Pompenburg een eigen mobiliteitsconcept, gebaseerd op het gebruik van deelauto's, deelfietsen en openbaar vervoer. Ook het verzorgen van extra diensten aan de bewoners en de gebruikers, zoals conciërge-diensten en een klusservice, wordt onderzocht.
Het college van B&W heeft groen licht gegeven om de conceptvisie, in samenwerking met de gemeente, verder uit te werken en daarbij de omgeving te betrekken. Met een aantal organisaties is al eerder afstemming geweest. Op 28 november kregen omwonenden en ondernemers uit de omgeving de conceptvisie gepresenteerd. In januari en februari kunnen zij in enkele werkgroepen meedenken en op onderdelen hun wensen en suggesties meegeven voor de planuitwerking.

De conceptvisie ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon (beide dochterondernemingen van TBI). De presentaties zijn terug te vinden op www.nieuwpompenburg.nl.

Het project Pompenburg bevat niet Station Hofplein en de Hofbogen zelf, die onlangs door woningcorporaties Havensteder, Vestia (verenigd in Hofbogen B.V.) en ProRail te koop zijn gezet. Wel geeft de herontwikkeling van Pompenburg het monumentale station de omgeving die het verdient.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden