Het brugwachtershuisje bij de Prinses Irenebrug was overbodig. Sloop leek dus onvermijdelijk. Het brugwachtershuisje is niet meer.
Het brugwachtershuisje bij de Prinses Irenebrug was overbodig. Sloop leek dus onvermijdelijk. Het brugwachtershuisje is niet meer. (Foto: )

Het brugwachtershuisje bij de Prinses Irenebrug in Terbregge is niet meer...

Rotterdam - Er zijn mensen die hun schouders ophalen als er een brugwachtershuisje verdwijnt. Er zijn óók mensen die het jammer vinden. Zoals de leden van Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) in Terbregge. Zij stuurden ons dit bericht over het einde van het brugwachtershuisje bij de Prinses Ireneburg.

'De 'Irenebrug', zoals de brug in de volksmond wordt genoemd, is met enkele duizenden passanten per dag één van de oudste en belangrijkste oeververbindingen in deze regio. Brug en brugwachtershuisje waren jarenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter, zoals veel innovaties in deze tijd verandering met zich meebrengen, ontkwam ook het besturingssysteem van de Prinses Irenebrug niet aan de gevolgen van het digitale tijdperk. Er is gekozen voor een op afstand bediende besturing met ondersteuning van camera's. Dit maakt zowel de brugwachter als het brugwachtershuisje ter plaatse overbodig. Sloop leek dus onvermijdelijk. Het brugwachtershuisje is niet meer. Vooralsnog kunnen we terugblikken op de rijke en interessante geschiedenis die schuilgaat achter deze eeuwenoude oeververbinding….

We gaan terug naar het eind van de dertiende eeuw. De wijk Terbrugge (bij de brug, later verbasterd tot Terbregge) ontleent haar naam aan een brug over de Rotte. In die tijd was er al sprake van een vaste verbinding. Sinds midden zeventiende eeuw was er een beweegbare brug en in 1888 is een ophaalbrug in gebruik genomen die in 1936 is ingestort. In 1938 kwam er een brug die overbodig was geworden bij de Strekvaart tussen de Bergse Dorpsstraat en de Grindweg. Op 5 augustus 1939, de geboortedag van Prinses Irene, werd de (ophaal)brug feestelijk geopend. Tijdens de oorlog kreeg de brug overigens de naam "Terbregse brug" omdat de Duitse bezetter de naam "Prinses Irenebrug" niet goedkeurde.

In 2005 is de ophaalbrug vervangen door een tafelbrug. Nu, in 2018, is het besturingssysteem van de brug aan vervanging toe. In 2019 zal de brug worden toegevoegd aan de bediencentrale op de Kop van Zuid. Begin november is de Prinses Irenebrug voor het laatst ter plaatse bediend.

Meer berichten