Nieuw beeld Gooilandsingel als autoluwe boulevard tussen de Pleinweg en Ahoy

Rotterdam - Een waterpartij op het Annie M.G. Schmidtplein, een plantsoen onderaan de Zuiderterras-flats, en brede zitbanken op de Gooilandsingel. Bewoners van Zuidplein en omgeving kregen deze week op een informatiebijeenkomst over Hart van Zuid nieuwe beelden te zien van de toekomstige autoluwe boulevard tussen de Pleinweg en Ahoy.

Diederik Erkel van Ballast Nedam Heijmans schetste tijdens de bijeenkomst de uitgangspunten voor het verkeersplan, met de Gooilandsingel als verbinding tussen het Annie M.G. Schmidtplein en het Ahoyplein. De ambitie is om een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren, door een inrichting met meer groen en nieuwe terrassen en winkels. De projectdirecteur liet ook zien wat de omliggende routes worden voor autoverkeer en fietsers. Fietsers zijn te gast in het gebied en er komt een centrale fietsenstalling onder het metrostation.

Landschapsarchitect Berrie van Elderen legde uit dat er op de Gooilandsingel geen stoepranden meer zullen zijn. De zone voor fietsers wordt aangeduid door slimme positionering van bomen, verlichtingsbanken en masten, en door afwijkende bestrating. Hij liet plaatjes zien van verschillende steensoorten, in kleuren die aansluiten op de wanden van de bestaande en nieuwe gebouwen. De architect van Karres + Brands introduceerde ook het 'Zuiderterrasplantsoen': een brede groenstrook langs de Zuiderparkweg. Dit deelgebied valt binnen het inrichtingsplan Gooilandsingel. Het huidige grasveld wordt verbreed en krijgt een nieuwe inrichting met wandelroutes. De busroute voor aankomende bussen wordt op maaiveld iets verlegd en loopt door dit nieuwe groengebied.

Zie ook www.onszuidpleingebied.nl.

Meer berichten