De vervuiler betaalt, is het uitgangspunt. (Foto: Casper Rila)
De vervuiler betaalt, is het uitgangspunt. (Foto: Casper Rila) (Foto: Casper Rila - www.casperrila.com)

Vieze stad moet schoon worden, Rotterdam wil klimaatneutraal zijn

Rotterdam - Het is echt waar, Rotterdam is een vieze stad. Onze stad is zelfs veruit de meest vervuilende van het hele land. Dat moet veranderen, sterker: omgebogen worden. 'Een klimaatneutrale stad. Dat is wat Rotterdam wil zijn. Een groene en gezonde stad met schone lucht voor iedereen', aldus de startnotitie Energietransitie die deze week verscheen.

Wethouder Arno Bonte wil met een serie van maatregelen de uitstoot van CO2 in deze collegeperiode ombuigen in een dalende trend. Met als doel om in Rotterdam 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal te zijn in 2050.

"En daar willen we iedereen bij betrekken", vertelt Bonte. "De startnotitie is bedoeld als een eerste aanzet voor een discussie met de hele stad. Eerst met de gemeenteraad natuurlijk, in december waarschijnlijk al. En daarna ook met de rest van de stad. We willen alle plannen en goede ideeën samenbrengen in een Rotterdams klimaatakkoord."

Uiteraard zal daarbij heel veel aandacht uitgaan naar de haven van Rotterdam, voor negentig procent verantwoordelijk voor de vervuiling. Bonte: "De haven is als eerste aan zet. De vervuiler betaalt, is het uitgangspunt."

Maar iederéén in Rotterdam gaat iets merken van de ambitieuze plannen op het stadhuis. We gaan volledig van het gas af. Rotterdam krijgt in de toekomst alleen nog energie van wind (er komen meer, ook grote, windmolens in en rond de stad) en zon (ruim baan voor initiatieven van bewoners om gezamenlijk zonnepanelen te gebruiken, én meer zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen).

Erg belangrijk, en ingrijpend voor ons allemaal, wordt energievoorziening via industriële restwarmte. Dat geldt voor iedereen, de hele stad. En dat zal niet even in een jaartje voor mekaar zijn. Er zijn vijf voorbeeldwijken aangewezen waar ergens tussen nu en vier jaar de straten op de schop gaan om stadsverwarming aan te leggen: Bospolder-Tussendijken, Prinsenland/Lage Land, Reyerdijk en omgeving, Pendrecht en Rozenburg. Bonte: "In overleg natuurlijk. In die wijken gaan we komend jaar met de bewoners in gesprek."

Meer berichten